Hyppää sisältöön

Yhdeksälle hankkeelle yhteensä 46,4 miljoonaa euroa investointitukea puhtaan siirtymän REPowerEU- ja energiainfrastruktuurihankkeisiin

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2024 13.58
Tiedote
Vihreän energian piirrossymboleja

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 14.6.2024 Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaista RRF-energiainvestointitukea yhteensä 46,4 miljoonaa euroa yhdeksälle eri hankkeelle. Tuesta 24 553 932 euroa jaetaan kolmelle puhtaan siirtymän investoinneille (REPowerEU) ja 21 864 440 euroa kuudelle energiainfrastruktuurihankkeille.

"Tekniikan ja murroksen suuntaa kuvaa se, miten siinä missä 10 vuotta sitten tuettiin puuhakevoimaloita ja tuulivoimaa, nyt uutta nousevaa ovat polttoa korvaavat hukkalämpöratkaisut ja energiavarastot", ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen kuvailee kehityksen suuntaa.

”Nyt tuettavilla hankkeilla vähennetään fossiilisten ja turpeen käyttöä, lisätään energiajärjestelmän joustoa energiavarastoratkaisuilla, edistetään uuden teknologian käyttöönottoa aurinkovoimaloissa sekä jatketaan hukkalämpöihin perustuvien ratkaisujen lisäämistä lämmityksessä eri puolilla maata”, Mykkänen jatkaa.

Tuettavat investoinnit liittyvät muun muassa uuden energiateknologian hankkeisiin, sähkön- ja energian varastointiin sekä hukkalämmön talteenottoon ja hyödyntämiseen. Nyt tehdyillä päätöksillä investointitukia myönnettiin seuraaville hankkeille: 

Puhtaan siirtymän investoinnit (REPowerEU):

  • Hallavahdin Aurinkovoimala Oy:lle 17 149 302 euroa teollisen mittakaavan aurinkovoimalalle Joroisiin
  • Ilmatar Battery Development Oy:lle 3 833 630 euroa sähkövarastolle Iin Pahkakoskelle
  • Dessco Investors Oy:lle 3 571 000 euroa hajautetulle aurinkosähkön varastointijärjestelmälle eri puolille Etelä-Suomea

Energiainfrastruktuurihankkeet:

  • Fortum Power and Heat Oy:lle 5 036 043 euroa hajautetun tuotannon energiavarastoon Espooseen
  • TLS Energy Oy:lle 2 024 375 euroa hukkalämmön talteenottoon laskentakonteista Pellossa
  • Vantaan Energia Oy:lle 7 503 600 euroa Martinlaakson alueellisen hukkalämmön hankkeelle
  • Nevel Oy:lle 1 385 922 euroa hybridilämpöpumppuratkaisuun Karkkilan ja Jokelan kaukolämmöntuotantoon
  • Lappeenrannan Lämpövoima Oy:lle 2 662 500 euroa hukkalämpöä hyödyntävälle lämpöpumppulaitokselle 
  • Pori energia Oy:lle 3 252 000 euroa hiekka-akku investointiin

Nyt tehdyt päätökset ovat ensimmäiset vuoden 2024 hakukierrosten perusteella tehdyt päätökset. Lisää päätöksiä on tarkoitus tehdä tänä syksynä. RRF-tukea on vielä myöntämättä puhtaan siirtymän investointeihin noin 30 miljoonaa euroa ja energiainfrastruktuurihankkeille noin 23 miljoonaa euroa. Tukien myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, erityisesti huomiota on kiinnitetty hankkeiden toteutettavuuteen. Hankkeiden tulee valmistua 30.6.2026 mennessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisia RRF-energiainvestointitukia on tähän mennessä myönnetty ministeriön päätöksillä kolmen aikaisemman hakukierroksen perusteella 56 hankkeelle yhteensä liki 378 miljoonan euroa. Lisäksi Business Finland on myöntänyt kahdelle puhtaan vedyn IPCEI-hankkeelle (Important Project of Common European Interest) yhteensä 61,3 miljoonaa euroa ja viidelle teollisuuden sähköistämishankkeelle noin 4,9 miljoonaa euroa. Yhteenveto aiemmin tehdyistä RRF-tukipäätöksistä löytyy tästä linkistä: https://tem.fi/rahoitetut-rrf-energiainvestointitukihankkeet

Lisätiedot: 
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 0295 064 815
erityisasiantuntija Pekka Kärpänen, TEM, p. 0295 047 882 (energiainfrastruktuurihankkeet) 
erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, p. 0295 047 133 (puhtaan siirtymän investoinnit)