Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työryhmä uudistamaan ikääntyneiden ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa

24.9.2009 7.08
Uutinen N5-55940

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon uudistamista. Tavoitteena on edistää ja tukea uusien palvelukonseptien kehittämistä. Työryhmän on tehtävä syyskuun 2010 loppuun mennessä ehdotukset ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva- ja hoitopalvelujen rakenteiksi ja toiminnan sisällöksi sekä asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymistä koskeviksi linjauksiksi.

Nykyjärjestelmä vaatii uudistamista ikäihmisten moninaistuvien tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Järjestelmä on monikerroksinen ja luotu aikoinaan toisenlaiseen toimintaympäristöön. Pitkäaikaishoivaa ja -hoitoa on tarjolla terveyskeskussairaaloissa, vanhainkodeissa ja monimuotoisessa palveluasumisessa.

Useissa kunnissa terveyskeskusten vuodeosastot ovat ylikuormittuneita ja asiakkaat voivat joutua jonottamaan jatkohoitopaikkaa erikoissairaanhoidossa, vaikka heidän hoitonsa ei enää vaatisi erikoissairaanhoitoa. Jonot palveluasumiseen voivat olla pitkiä ja asiakasmaksut ovat epäyhtenäisiä.

STM:n ja Kuntaliiton vuonna 2008 antama Ikäihmisten palvelujen laatusuositus linjaa, että ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa on tarkasteltava kokonaisuutena, kun kuntien palvelurakenteita kehitetään. Terveyskeskusten vuodeosastojen on voitava keskittyä akuuttihoitoon ja kuntoutukseen eikä niissä pidä antaa sellaista pitkäaikaista hoitoa, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Perinteisen vanhainkotihoidon ja terveyskeskusten vuodeosastoilla annettavan pitkäaikaisen laitoshoidon tilalle on kehitettävä uusi palvelukonsepti.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen, puh. 09 160 74135, 040 5149 455

Palaa sivun alkuun