Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Vuonna 2022 covid-19-epidemiasta aiheutuneiden lisäkustannuksien korvausmalli lausuntokierroksella

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.8.2022 12.13
Tiedote

Vuonna 2022 sosiaali- ja terveysministeriö (STM) korvaa covid-19-epidemiaan liittyviä testaamisen, rokottamisen ja sairaalahoidon lisäkustannuksia valtionavustuksin. Avustuksella katettaisiin lisäksi muita epidemian hoitoon liittyviä lisäkustannuksia. 

Avustukset määräytyisivät kokonaan laskennallisin perustein. Avustuksen toimintokohtaiset erät (testaus, rokottaminen ja covid-19-potilaan hoito) perustuvat toiminnan volyymia kuvaaviin tietoihin sekä laskennalliseen yksikkökorvaukseen. 

Pääministeri Marinin hallitus on vuoden 2020 budjettiriihen yhteydessä sitoutunut korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät. 

Vuoden 2022 aikana sekä epidemiatilanne että taudin torjuntaan ja hoitoon liittyvät toimet ovat muuttuneet monin tavoin: hybridistrategiaa, kansallista covid-19 testaus- ja jäljitysstrategia sekä koronarokotusstategiaa on päivitetty. Koronaepidemian hoidossa on siirrytty asteittain voimakkaasta valtion ohjauksesta ja poikkeusjärjestelyistä kohti normaalia, ja siten on myös taloudellisten vastuiden jakautumisessa siirryttävä vähitellen normaaliin. 

Kuntien varautumista ja koronan vastustamistyötä rahoitetaan myös valtionosuusjärjestelmän kautta

Tartuntatautien vastustamistyö ja varautuminen terveydenhuollon häiriötilanteisiin ovat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, joita rahoitetaan jo valtionosuusjärjestelmän kautta. Lausunnolle lähtevän asetuksen mukaisesti koronasta aiheutuneet lisäkustannukset korvattaisiin erillisellä valtionavustuksella kunnille testauksen, hoidon ja muiden välittömien kustannusten osalta 30.6.2022 saakka ja koronarokottamisen lisäkustannukset koko vuoden 2022 osalta.

Koronapandemia ei ole heikentänyt kuntataloutta, sillä valtio on tukenut kuntia ja kuntayhtymiä epidemian aikana vuosina 2020-2021 erilaisilla tukitoimilla yhteensä noin 5 miljardilla eurolla.

Valtionavustusten tulee vastata koronan aiheuttamia lisäkustannuksia

Sote-uudistuksen näkökulmasta on tärkeää, että koronatoimiin osoitettavat valtionavustukset eivät ylitä koronan aidosti aiheuttamia lisäkustannuksia. Näin valtionavustukset eivät vääristä vuonna 2023 toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden rahoituksen tasoa, sillä tieto vuoden 2022 nettokustannuksista toimii lähtökohtana hyvinvointialueiden rahoitukselle.

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta aiheutuviin lisäkustannuksiin on lausuttavana lausuntopalvelu.fi –järjestelmässä 8.8.-2.9.2022. 

Lisätietoja:

lakimies Jonna Salmela, [email protected] 
kehittämisneuvos Saara Leppinen, [email protected] (20.8.2022 alkaen) 

 
Sivun alkuun