Hyppää sisältöön

MMM avasi erityisavustushaun riistataloutta edistäviin hankkeisiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2024 10.31
Tiedote

Riistataloutta kehittävien hankkeiden avustushaku on auennut 13.5.2024. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustuksia useisiin teemoihin. Hakuaika päättyy 16.6.2024. Tiedotetta täydennetty 17.5.2024.

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 13.5. erityisavustushaun riistataloutta edistäville hankkeille. Avustuksia voidaan myöntää hakemusten perusteella seuraaviin hakuilmoituksessa tarkemmin kuvattuihin teemoihin:

1 Riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden järjestämän kouluyhteistyön ja nuorisotyön edistäminen
2 Ampumaratojen ympäristölupaprosessien tukeminen ja ampurataverkoston kehittäminen
3 Haahkan ja metsähanhen sekä taantuvien vesilintujen muuttoreittitason kannanhoidon edistäminen 
4 Muut julkisen riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet 
4.1 Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät riistakonsernin strategiaa toiminnallistavat hankkeet
4.2 Vastuullista vieraspetopyyntiä tehostavat hankkeet arvokkaiden lintuvesien tai muun linnustollisesti merkittävän kohteen ympäristössä ja/tai Sotka- tai Helmi-hankkeeseen kytkeytyvillä kohteilla
4.3 Suurpetojen kannanhoitosuunnitelmien toimeenpanoa ja suurpetokonfliktin hallintaa tukevat hankkeet
5 Helmi-elinympäristöohjelman toteutus Sotka-hankkeessa

Hakemuksia voi jättää 16.6.2024 klo 23.59. saakka. Teemoista 2 ja 3 varaudutaan rahoittamaan molemmista yksi hanke.

Hankehaun mukaisilla avustuksilla edistetään julkisen riistakonsernin strategian toimeenpanoa sekä painopisteellä 5 valtioneuvoston periaatepäätöstä Helmi-ohjelmasta. Teema ”Ampumaratojen ympäristölupaprosessien tukeminen ja ampumarataverkoston kehittäminen” tukee myös hallitusohjelman ampumaratoja koskevaa tavoitetta. Hallitusohjelmassa on myös linjattu Helmi-ohjelman jatkamisesta. 

Erityisavustuksia myönnetään hakemuksen perusteella. Hankeavustukset on suunnattu  riistanhoitoyhdistyksille, muille oikeustoimikelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille, julkisoikeudellisille laitoksille, valtion liikelaitoksille, yliopistoille sekä tutkimuslaitoksille.

Myönnettävillä avustuksilla voidaan tukea sekä yksi- että useampivuotisia hankkeita. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa. Vuoden 2024 määrärahasta rahoitettujen hankkeiden avustuksen käyttöaika on enintään 15.11.2026 saakka. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla kerralla enintään 2-vuotisia.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedotetta on päivitetty 17.5.2024. Tekstiä on korjattu seuraavasti: ”Erityisavustuksia voidaan myöntää hakemuksen perusteella hankkeisiin riistanhoitoyhdistyksille…” muotoon ” Erityisavustuksia myönnetään hakemuksen perusteella. Hankeavustukset on suunnattu riistanhoitoyhdistyksille,..” Lisäksi lisätty, että hankeavustukset on suunnattu myös valtion liikelaitoksille. 

Linkit
Hakuilmoitus ja -ohje, erityisavustusten vakioehdot ja hakulomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön riistatalouden erityisavustusten verkkosivuilta. Sivuilla on myös käynnissä olevan riistanhoitoyhdistysten yhdistymishankkeiden ja ammattimaisen toiminnanohjauksen hakuilmoitus ja -ohje.

Lisätiedot, maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö:

Henna Väyrynen, asiantuntija, p. 029 516 2014, [email protected]

Janne Pitkänen, erityisasiantuntija (teemat 2-3: ampumaradat ja vesilintujen kannanhoito),            p. 029 516 2338, [email protected] 

Heidi Krüger, projektipäällikkö (teema 5: Helmi-elinympäristöohjelman toteutus Sotka-hankkeessa), p. 029 516 2072, [email protected]

Riista Tutkimus ja kehittäminen