Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeriössä keväällä valmisteltavat hallituksen esitykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö 4.2.2013 10.44
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee toimialaansa kuuluvat lait eduskunnan päätöksentekoa varten hallituksen esityksinä. Listaus 4.2. alkavan eduskunnan istuntokauden lakihankkeista on koottu ministeriön www-sivuille.

Kevään aikana eduskunta saa käsiteltäväkseen mm. esityksen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevaksi uudeksi laiksi sekä perusopetuslain muutosesityksen, jolla täsmennetään mm. kurinpito-, ojentamis- ja käyttäytymissäännöksiä.

Hallitus antaa myös mm. esitykset, joilla Valtion taidemuseo muutetaan hallitusohjelman linjausten mukaisesti julkisoikeudelliseksi säätiöksi, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistetään kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi ja joilla koulutuksen arviointitoiminnot yhdistetään perustettavaan Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivujen vireillä-osuuteen on koottu yhteenveto eduskunnalle kevään aikana annettavista lakiesityksistä ja niiden vastuuvalmistelijoista ministeriössä. Suunnitelma päivitetään eduskunnan kevät- ja syysistuntokaudella.

Vireillä -osuuteen on koottu tietoja myös muista ministeriössä valmistelussa olevista säädöshankkeista aiheittain. Hankkeiden tietoja päivitetään niiden edetessä. Hanke-esittelyistä löytyvät mm. yhteystiedot valmistelijoille sekä linkit hankkeeseen liittyviin asiakirjoihin.

Linkkejä ja lisätietoa:

  • Suunnitelma eduskunnalle annettavista lakiesityksistä (OKM)
  • Tietoja sekä vireillä että voimassa olevista toimialan säädöksistä on koottu aiheittain sivuston lainsäädäntö-osuuteen

Palaa sivun alkuun