Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistaminen käynnistyy

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2024 10.54
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön ja valtionrahoitusjärjestelmän uudistamista valmistelevan työryhmän. Hallitusohjelmakirjauksen mukaan taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on opetuksen saavutettavuuden parantaminen eri taiteenalat huomioiden.

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Ehdotukseen tulee sisältyä myös taiteen perusopetuksen valtionrahoitusjärjestelmän uudistaminen. Ehdotus tulee laatia hallituksen esityksen muotoon. 

Tavoitteena on uudistaa koulutusmuodon kokonaisuutta siten, että se ottaa huomioon toimijakentässä ja yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja tulevaisuuden haasteet; tukee saavutettavaa, laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa sekä kannustaa uudistuksiin. Keskeinen lähtökohta työryhmän työlle on, että uudistuksen myötä taiteen perusopetuksen saavutettavuus paranee ja toiminnan laatu vahvistuu.

Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantamiseen kytkeytyy laajasti eri näkökulmia, joita ovat muun muassa opetuksen alueellinen ja taiteenalakohtainen saatavuus ja saavutettavuus, eri väestöryhmien osallistumismahdollisuudet, opetuksen taloudellinen saavutettavuus sekä oppimisympäristöjen saavutettavuus.

Rahoitusjärjestelmän selkeyttäminen 

Valtio rahoittaa taiteen perusopetusta noin 97 miljoonalla eurolla. Taiteen perusopetuksen valtionosuusoppilaitoksissa annettavan opetuksen määrä vuonna 2023 oli lähes 100 000 opetustuntia enemmän kuin valtionosuuden perusteeksi vahvistettujen laskennallisten opetustuntien määrä (1 837 400).  Edellä mainituista laskennallisista opetustunneista noin 90 prosenttia kohdentuu musiikkioppilaitoksille. 

Vuonna 2024 yhteensä 138 oppilaitosta on taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä.  Lisäksi taiteen perusopetusta järjestetään vapaan sivistystyön oppilaitoksissa sekä opetustuntikohtaisen valtionosuuden ulkopuolella.

Työryhmän toimikausi on 1.3.2024–30.6.2025.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, OKM, p. 0295 330 048