Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Opetusministeri Andersson:
Käynnistämme toimenpideohjelman ratkaisemaan varhaiskasvatusalan työolojen ongelmia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2021 13.36
Tiedote
Keskusteluun osallistujia ympyrän muotoisesti istumassa ison pöydän äärellä Säätytalon salissa.
Kuva: Liisa Vallin

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti tiistaina 23.11. pyöreän pöydän keskustelun ratkaisuiden löytämiseksi varhaiskasvatusalan haasteisiin. Opetusministeri Andersson käynnistää toimenpideohjelman valmistelun alan työolojen ongelmien ratkaisemiseksi.

Säätytalon pyöreän pöydän tilaisuudessa ratkaisuista varhaiskasvatusalan työolojen haasteisiin keskustelivat työntekijöiden, työnantajien sekä kuntien edustajat. Mukana oli myös varhaiskasvatuksen työntekijöitä.

Tällä hetkellä kelpoisten työntekijöiden rekrytoimiseen, alan pito- ja vetovoimaan sekä työntekijöiden hyvinvointiin liittyen raportoidaan haasteita eri puolilla maata. Opetusministeri Li Andersson korostaa, että tilanteeseen on kyettävä löytämään ratkaisuja. 

Andersson käynnistää toimenpideohjelman valmistelun alan haasteiden ratkaisemiseksi. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käynnistymässä selvitys, jolla kartoitetaan lainsäädännön kehitystarpeet erityisesti henkilöstömitoituksen toteutumiseen liittyen. 

-Toimenpideohjelmassa pyrimme löytämään ratkaisuja alan työhyvinvointiin ja alalla pysymiseen liittyviä kipukohtia. Tämän lisäksi varhaiskasvatusalan koulutuksen aloituspaikat ja koulutuspolut ovat välttämätön osa ratkaisua, opetusministeri Andersson sanoo.

Andersson korostaa, että tilanteen korjaaminen vaatii laajaa yhteistyötä, koska tilanteeseen esitetyt ratkaisut edellyttävät toimia eri tahoilta. Pyöreän pöydän keskustelussa esiin nousseet palkkausta koskevat kysymykset ovat työmarkkinaosapuolten neuvoteltavissa. Korkeakoulujen aloituspaikat kuuluvat tiede- ja kulttuuriministerin hallinnonalaan.

-Varhaiskasvatuksen haasteiden ratkaisemiseksi ei ole olemassa yhtä nopeaa ratkaisua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö työhön olisi tartuttava välittömästi ja päättäväisesti. Tulen käymään keskusteluja myös hallituskumppaneidemme kanssa, jotta kykenisimme osoittamaan alalle lisäresursseja vielä tämän hallituskauden aikana, opetusministeri Andersson sanoo.

Lisätietoja: Touko Sipiläinen, opetusministerin erityisavustaja, puh. 02953 30143

Kuvia keskustelutilaisuudesta löytyy OKM:n Flickr-tilillä 

Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus
 
Sivun alkuun