Hyppää sisältöön

EU-ministerit pääsivät sopuun alustatyödirektiivistä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.3.2024 17.06
Tiedote
Kuvassa pyöräilee ruokalähetti viemässä annosta asiakkaalle.

EU:n työ- ja sosiaaliministerit hyväksyivät Brysselissä pidetyssä kokouksessaan 11. maaliskuuta alustatyödirektiivistä Euroopan Parlamentin kanssa syntyneen sovun. Suomea kokouksessa edusti työministeri Arto Satonen.

Alustatyödirektiivi luo pelisäännöt alalle ja parantaa alustatyötä tekevien työoloja

Alustatyödirektiivin tavoitteena on parantaa alustatyötä tekevien työoloja. Alustatyöllä tarkoitetaan työtä, jota järjestetään digitaalisten alustojen kautta. Asiakkaille voidaan tarjota esimerkiksi ruoan ja tavaroiden kuljetusta tai palveluja verkon välityksellä.

Direktiivi selkeyttää alustatyön pelisääntöjä. Sen avulla pyritään varmistamaan, että alustojen kautta työskentelevien ammattiasema (työntekijä vai itsenäinen ammatinharjoittaja) on määritetty oikein. 

Direktiivin keskeisimmät säännökset koskevat oikeudellista olettamaa eli sitä, että alustan ja alustatyötä tekevän välinen suhde oletetaan työsuhteeksi. Työsuhdeolettama luodaan kansallisesti.

Suomessa ei ole käytössä työsuhdeolettamaa. Työsuhteen olemassaolo ratkaistaan työsopimuslaissa pakottavalla tavalla säädettyjen työsuhteen tunnusmerkkien pohjalta.

Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön kahden vuoden kuluessa sen voimaantulosta. Direktiivi edellyttää Suomessa uutta lainsäädäntöä alustatyöstä.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jukka Sarhimaa, p. 0295 047 330 (ministeri Satoselle osoitetut kysymykset)
johtava asiantuntija Elli Nieminen, TEM, p. 0295 047 056 (alustatyödirektiivi)