Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Työryhmä: sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista on tuettava koulutuksella

Opetus- ja kulttuuriministeriö
6.6.2019 13.51
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama kaksivuotinen Osaamisella soteen -hanke on laatinut ehdotukset siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistusta tuetaan alan henkilöstön osaamista kehittämällä. Työryhmän esitys tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisestä julkistettiin 6. kesäkuuta.

Työryhmä esittää, että tutkintoon johtavan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen tulisi tuottaa laajempaa osaamista mm. seuraavilla osaamisalueilla: asiakaslähtöisyys, ohjaus- ja neuvontaosaaminen, moniammatillisuus- ja tiimityöosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, näyttöön perustuva toiminta ja kustannusvaikuttavuus -osaaminen, digitalisaatio ja teknologia sekä kestävän kehityksen mukainen ympäristöosaaminen.

Edellä mainitut osaamistarpeet on tunnistettu yhteistyössä alan korkeakoulujen, muiden toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

- Tutkintoon johtavalla koulutuksella ja sitä täydentävällä koulutuksella luodaan pohja sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten osaamiselle ja osaamisen jatkuvalle kehittämiselle. Hankkeessa tunnistetut työelämän osaamistarpeet ovat tärkeitä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiselle riippumatta palvelujen toteuttamisen hallinnollisesta rakenteesta. Korkeakoulut ovat keskeisessä roolissa osaamisen tutkimuspohjaisessa uudistamisessa, sanoo työryhmän puheenjohtaja Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Raportin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteiden ja toimintakulttuurin muutoksen mukaista osaamista. Tietoperusta taataan kehittämällä kaikille alan tutkinnoille yhteisiä sisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja. Kliininen potilastyö ja sosiaalihuollon vaativa asiakastyö edellyttävät uudenlaisia koulutusjatkumoja ja joustavia opintopolkuja erikoisosaamisen kehittämiseksi. Ammatillisen koulutuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tulisi hyödyntää nykyistä paremmin työelämässä. Raportissa ehdotetaan, että sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkintojen ja jatkuvan oppimisen rakenteen toimivuudesta tulisi toteuttaa laaja kokonaisarvio työelämän ja ministeriöiden yhteistyönä.

Osaamisella soteen -hankkeessa julkaistiin vuonna 2018 raportit politiikkasuosituksista ja täydennyskoulutustarpeista. Raportissa korostettiin tarvetta korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja maakuntien vahvalle yhteistyölle sote-uudistusta tukevan täydennyskoulutuksen järjestämisessä. Aiemmat raportit ovat saatavilla hankesivuilla.

Tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen tukemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista -raportti

Lisätietoja:

  • johtaja Birgitta Vuorinen, puh. 02953 30335
  • opetusneuvos Sanna Hirsivaara, puh. 0295 3 30111
Korkeakoulutus ja tiede Koulutus
Sivun alkuun