Hyppää sisältöön

Sote-palvelualan uudistamisessa tulisi säästöjen rinnalla huomioida myös kasvun mahdollisuudet

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2024 13.09
Tiedote

Sote-palvelut ovat suuressa muutoksessa taloudellisen kestävyyden, palvelutarpeen kasvun ja henkilöstön riittävyyden vuoksi. Hyvinvointialueiden ja kansalliset uudistustoimet muuttavat sote-palvelujen tuottamisen tapoja esimerkiksi lisäämällä digitaalisia palveluja. Julkisella sektorilla tehtävät päätökset vaikuttavat myös sote-palvelualan yrityksien liiketoimintaympäristöön.

Tämä selviää 25.4.2024 julkaistusta sote-palvelualan toimialaraportista. Toimialaraportti keskittyy työelämän sekä yksityisen sektorin viimeaikaisiin kehityssuuntiin sote-palvelualalla.

Sote-palveluala työllistää yhteensä jo lähes 430 000 henkilöä. Alan henkilöstömäärä on kasvanut viime vuosina. Lisäksi ulkomaalaistaustaisten työssäkäynti sote-palvelujen toimialalla on yleistynyt. Kokonaisuutena sote-alan työvoiman riittävyys on pysytellyt kuitenkin suurena haasteena.

”Sote-palveluista käydyt keskustelut keskittyvät usein vain taloudellisen kestävyyden kysymyksiin. Kun ratkaisemme oman väestömme ja palvelujärjestelmämme suuria haasteita kestävällä ja innovatiivisella tavalla, voisi näistä ratkaisuista kasvaa myös vientituotteita. Mahdollisuutta ei kannattaisi hukata,” raportin laatija, kehittämisasiantuntija Terhi Tevameri toteaa. 

Yksityinen sote-palvelualan rooli on merkittävä kansallisesti ja alueellisesti

Sote-palvelualan yksityisen sektorin rooli on merkittävä niin kansallisesta kuin alueellisesta näkökulmasta. Yritykset hoitavat myös laajasti julkisesti rahoitettuja tehtäviä. Sote-palvelualan yritysten henkilöstömäärän kasvu on ollut viime vuosina nopeaa ja oli yhteensä lähes 100 000 henkilöä (htv) vuonna 2022. Kasvua vuodesta 2021 on noin 6 prosenttia.

Vuonna 2022 sote-alan yrityksiä oli yhteensä reilu 26 000, joista valtaosa työllisti alle 10 henkilöä.  Sote-palvelualan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 10,6 miljardia euroa vuonna 2022. Kasvua vuodesta 2021 on noin 8 prosenttia. Erityisesti mikroyritysten kannattavuus on kuitenkin keskimääräisesti heikentynyt. Markkinoiden toimivuus, pienten yritysten mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin ja yritysten roolin selventäminen sote-palveluiden tuottajana ovat palvelujärjestelmän keskeisiä kysymyksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelu

Toimialapalvelu on ollut työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva asiantuntijaverkosto, jossa on koottu, analysoitu ja välitetty tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja eri toimijoiden päätöksenteon pohjaksi. Toimialapalveluiden toiminta päättyy nykymuodossaan huhtikuussa 2024. Päätös johtuu vähenevistä resursseista.

Lisätiedot: 
kehittämisasiantuntija Terhi Tevameri, p. 0295 016 700, [email protected]. (Tavoitettavissa 30.4.2024 asti.)
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, p. 0295 064 926,  [email protected]