Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Suomen ja Uuden-Seelannin välistä työlomajärjestelmän muuttamista koskeva esitys lausunnolle

Sisäministeriö 3.3.2014 10.04
Uutinen

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi koskien Suomen ja Uuden-Seelannin välistä työlomajärjestelmää. Työlomasopimuksen tarkoituksena on helpottaa suomalaisten nuorten mahdollisuuksia tutustua Uuden-Seelannin kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä vastaavasti edistää uusiseelantilaisten nuorten mahdollisuuksia tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Suomen ja Uuden-Seelannin välinen työlomaa koskeva järjestely tuli voimaan vuonna 2004. Nyt valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi sisältää muutoksia koskien esimerkiksi ikäedellytyksiä. Uusi-Seelanti poistaa myös vuosittaisen kiintiön suomalaisille opiskelijoille järjestelyn kautta myönnettäviltä luvilta. Muutospöytäkirjalla poistetaan myös rajoitteet hakijan oikeudesta ottaa vastaan pysyvää työtä matkansa aikana sekä aikarajoitteet saman työnantajan palveluksessa työskentelystä.

Hallituksen esitys koskien maiden työlomajärjestelmää on tarkoitus antaa toukokuussa 2014. Muutokset tulevat voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen valtionsisäisten menettelyjensä päättymisestä.

Lisätietoja: ylitarkastaja Mirkka Mykkänen, 0295 488 618
 

Palaa sivun alkuun