Hyppää sisältöön

Hallitus esittää vastaanottorahan pienentämistä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 14.06
Tiedote

Hallitus antoi 18. huhtikuuta eduskunnalle esityksen vastaanottorahan ja käyttörahan väliaikaisesta pienentämisestä. Laki tulisi voimaan mahdollisimman pian ja olisi voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Vastaanottolain muutos pienentää vastaanottorahaa ja käyttörahaa, joita myönnetään kansainvälistä suojelua hakeville, tilapäistä suojelua saaville ja ihmiskaupan uhreille, joilla ei ole kotikuntaa.

Vähennyksen suuruus riippuu siitä, onko kyseessä yksinasuva, yhteistaloudessa asuva, yksinhuoltaja vai lapsi. Laki olisi voimassa väliaikaisesti. Vastaanottorahan määrä arvioidaan uudelleen keväällä käynnistyvässä vastaanottolain uudistuksessa, jolloin vastaanottoraha pienennetään hallitusohjelman mukaisesti perustuslain ja vastaanottodirektiivin sallimaan minimiin.

Esityksellä tavoitellaan säästöjä julkisen talouden tasapainottamiseksi. Esitys käsitellään valtion vuoden 2024 lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Esityksellä arvioidaan saavutettavan yli 16 miljoonan säästöt vuosina 2024-2025.

Vastaanottoraha on tarkoitettu lyhytaikaiseksi

Vastaanottoraha on suunniteltu lyhytaikaiseksi etuudeksi. Vastaanottorahaa myönnetään, jos henkilö on tuen tarpeessa, eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllä tai muista tuloista tai varoista. 
Vastaanottorahan perusosa on tarkoitettu jokapäiväisen elämän välttämättömiin menoihin, kuten vaatteisiin, vähäisiin terveydenhuollon kustannuksiin ja joukkoliikenteen kuluihin sekä ruokamenoihin, jos vastaanottokeskus ei järjestä ateriapalvelua. Käyttörahaa myönnetään ilman huoltajaa maahan tulleille lapsille, jotka saavat täyden ylläpidon alaikäisille suunnatuissa vastaanottoyksiköissä.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Tiina Järvinen, p. 0295 488 625, [email protected] 

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio