Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi toimenpiteitä rahapelimonopolin vahvistamiseksi

Sisäministeriö 25.2.2014 12.30
Uutinen

Valtioneuvoston tiedote

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan tiistaina 25. helmikuuta toimenpiteitä rahapelimonopolin vahvistamiseksi. Suomalaisille laillisille rahapeliyhtiöille turvataan mahdollisuus kehittää vastuullisesti toimintaansa, jotta niiden pelitarjonta uudistuu ja pysyy kiinnostavana voimakkaasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Ministerivaliokunta päätti puoltaa rahapeliyhteisöjen ehdotusta digitaalisen seurantaryhmän perustamisesta. Seurantaryhmän tehtävänä on analysoida arpajaislain vastaisen tarjonnan rajoittamisen keinoja.

Arpajaislain vastaisen pelitoiminnan torjumiseksi ministerivaliokunta päätti selvittää, voidaanko laittomaan markkinointiin puuttua valtioneuvoston myöntämien radio- ja tv-toimilupien ehdoissa. Niin sanottua blokeerausta tai rahasiirtojen estoja ei tässä vaiheessa esitetä ensisijaisena keinona, vaan keinovalikoimaa arvioidaan rahapeliyhteisöiden ja viranomaisten kanssa jaetun yhteisen näkemyksen mukaisesti. Lisäksi kansalaisten tietoisuutta turvallisesta ja laillisesta rahapelaamisesta lisätään. Kehittämisehdotukset arpajaislain vastaisen rahapelitoiminnan estämiseksi valmistellaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Taustalla Euroopan komission ratkaisu

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten taustalla on Euroopan komission päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin Suomen rahapelimonopolin laillisuutta koskevassa asiassa. Euroopan komissio sulki marraskuussa 2013 Suomea vastaan aloittamansa rikkomusmenettelyn, joka koski rajat ylittävää urheiluvedonlyöntipalvelujen tarjontaa ja markkinointia. Rikkomusmenettelyn vuoksi Suomen arpajaislakia muutettiin viime eduskuntakaudella kaksivaiheisesti. Lakiin muun muassa lisättiin rahapelien sallittua markkinointia koskeva pykälä. Samalla siirryttiin lakisääteiseen yksinoikeusjärjestelmään.

Komissio totesi tiedotteessaan, että Suomen muutettu arpajaislaki vastaa johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti niitä tavoitteita, joihin rahapelimonopolin käyttöönotolla jäsenvaltiossa pyritään. Komission mukaan muutettu laki sekä sen täytäntöönpano ja soveltaminen vastaavat myös niitä vaatimuksia, jotka unionin tuomioistuin on asettanut rahapelimonopolille.

Komissio on tiedotteensa antamisen jälkeen nostanut Suomen malliesimerkiksi monopolijärjestelmästä useilla eri kansainvälisillä foorumeilla. Arpajaislain mukaista rahapelitoimintaa Suomessa tarjoavat Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus Oy.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelemä linjauskokonaisuus oli valmisteltu laajapohjaisesti rahapeliasioista vastaavien ministeriöiden yhteistyönä. Valmistelussa huomioitiin myös parlamentaarisen työryhmän työ sekä rahapeliyhtiöiden näkemykset.

Lisätietoja: sisäministeriön kansliapäällikkö, rahapeliasioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja Päivi Nerg, p. 0295 418 803

Palaa sivun alkuun