Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Uusi henkilöstökustannusmalli helpottaa hankkeiden hallintoa

Sisäministeriö 29.1.2020 11.38
Uutinen

Sisäasioiden EU-rahastoissa otetaan käyttöön uusi yksinkertaistettu henkilöstökustannusmalli. Henkilöstön palkkakustannukset ovat monessa hankkeessa suurin kuluerä ja yksinkertaistamalla palkkakustannusten raportointia halutaan helpottaa hankkeiden ja toimien hallinnointia sekä tehostaa rahastojen käyttöä. Muutos ei koske käynnissä olevia hankkeita.

Sisäasioiden EU-rahastoihin kuuluvat turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF).
Uusi yksinkertaistettu henkilöstökustannusmalli vähentää tuen saajien hallinnollisen taakan lisäksi myös rahastojen vastuuviranomaisen eli sisäministeriön hallinnollista taakkaa. Kun tuen saajien ja vastuuviranomaisen työaikaa ei kulu hankehenkilöstön palkkakustannusten yksityiskohtaiseen raportointiin ja tarkastamiseen, mahdollistetaan rahastojen aiempaa tehokkaampi käyttö.

Tehdyllä muutoksella halutaan myös testata uutta palkkakustannusten laskentamallia ja kerätä kokemuksia yksinkertaistetun mallin käytöstä ennen EUSA-rahastojen uuden ohjelmakauden 2021–2027 alkua. Ennen muutosta palkkakustannukset voitiin korvata ainoastaan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuen (ns. tosiasiallisten kustannusten malli).

Muutos tulee voimaan 1. päivä helmikuuta 2020 ja yksinkertaistettu henkilöstökustannusmalli voidaan ottaa käyttöön asetuksen voimaantulon jälkeen alkavissa hankkeissa tai toiminnoissa. Tosiasiallisten kustannusten malli säilyy edelleen vaihtoehtona uuden kustannusmallin rinnalla. Käynnissä olevissa AMIF-ja ISF-hankkeissa tai päättyneissä hauissa jätetyissä hankehakemuksissa ei voida ottaa käyttöön uutta kustannusmallia, vaan niissä käytetään edelleen tosiasiallisiin kustannuksiin perustuvaa mallia.

Sisäministeriö järjestää uuden mallin käyttöönotosta koulutusta kevään 2020 aikana ennen seuraavaa hakukierrosta.

Yksinkertaistettu henkilöstökustannusmalli pohjautuu niin sanottuun EU:n horisontaaliasetukseen. Valtioneuvosto päätti uuden kustannusmallin käyttöönotosta EUSA-rahastoissa istunnossaan 16.1.2020.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Nina Routti-Hietala, p. 0295 488 242, [email protected]
johtava asiantuntija Sanna Virtanen, p. 0295 488 300, [email protected]

Sivun alkuun