Hyppää sisältöön

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2023 vahvistettu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2024 15.07
Tiedote
Kaavio Valtion ydinjätehuoltorahaston organisoinnista

Työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen vuodelle 2023 ja päättänyt rahaston voiton tuloutuksesta. Rahasto koostuu kahdesta erillisestä varallisuudesta, jotka ovat Varautumisrahasto ja Ydinjätteen- ja turvallisuustutkimuksen tutkimusrahasto.

Valtion ydinjätehuoltorahaston tehtävänä on huolehtia siitä, että yhteiskunnalla on riittävät varat ja osaaminen ydinjätehuollon toteuttamiseksi tarvittaessa kaikissa olosuhteissa. Rahasto on valtion talousarvion ulkopuolella, ja se toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa.

Varautumisrahaston taseen loppusumma vuoden 2023 lopussa oli noin 2,8 miljardia euroa. Rahaston tilikauden voitto, 153 841 793 euroa, lisätään jätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksiin siinä suhteessa kuin kunkin varoja on kalenterivuoden aikana ollut rahaston käytössä. Jätehuoltovelvollisia ovat Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oyj ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.
 
Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan Varautumisrahastoon kerätään varoja siltä varalta, että valtio joutuisi vastaamaan ydinjätehuollon tulevista kustannuksista. Varautumisrahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltomaksuista ja rahaston lainaus- ja sijoitustoiminnan tuotosta. Ydinjätehuoltomaksuja ovat velvollisia suorittamaan jätehuoltovelvolliset eli ne, joiden toiminnasta aiheutuu ydinjätteitä. 

Rahastossa päättyneen tilikauden lopussa oleva noin 2,8 miljardia euron varallisuus kattaa kaikkien Suomessa tähän mennessä syntyneiden ydinjätteiden jäljellä olevan ydinjätehuollon kustannukset. Summa sisältää myös nykyisten ydinlaitosten purkamiskustannukset. 

Rahaston varoja on takaisinlainattu jätehuoltovelvollisille, sijoitettu Suomen valtion sarjalainoihin ja sijoitettu korko –ja osakemarkkinoille varainhoitajien kautta.

Tutkimusrahaston tilikauden voitto 519 239,07 euroa lisätään tutkimusrahaston pääomaan. Rahastoon kerätään vuosittain varoja käytettäväksi alan tutkimustoiminnan rahoittamiseksi. Vuonna 2023 tutkimusta varten kerättiin noin 7,84 miljoonaa euroa. 

Rahasto jakoi ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon tutkimushankkeille SAFER2028-tutkimusohjelman kautta 8 007 948 euroa. Tutkimusohjelman hallintohankkeelle myönnettiin 503 375 euroa. Tutkimusrahaston muut hallintokulut olivat 67 146 euroa. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, p. 0295 060 125
rahaston toimitusjohtaja Jukka Järvinen, p. 0295 047 357