Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Digijättien sääntely, internetin käyttäjien turvallisuus sekä tutkimus-, innovaatio- ja avaruusasiat kilpailukykyneuvoston agendalla

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2021 11.33
Tiedote

Ministerit keskustelevat EU:n kilpailukykyneuvoston kokouksessa Brysselissä 25.−26.11. suurimpien digiyritysten toiminnan sääntelystä ja internetin erilaisten välityspalvelujen käyttäjien turvallisuuden parantamisesta. Avaruuspuolelta keskustellaan muun muassa alan yritysten rahoituksesta ja avaruusliikenteen hallinnasta.

Suomea kilpailukykyneuvostossa edustaa työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministerin valtiosihteeri Jukka Ihanus. Sisämarkkinoista ja teollisuuspolitiikasta vastaavien ministerien kokouksen aiheena on kaksi digialan toimijoihin liittyvää lainsäädäntöhanketta, joista molemmista neuvosto hyväksyy yleisnäkemyksen. 

Digimarkkinasäädöksellä (DMA, Digital Markets Act) puututaan digijättien epäoikeudenmukaisiin kaupan käytänteisiin, joita yritykset ja kuluttajat kohtaavat asioidessaan verkkoalustoilla. Sääntely kohdistuisi noin 10−15 suurimpaan EU:n alueella alustapalveluita tarjoavaan yritykseen. 

”Kannatamme komission ehdotusta digimarkkinasäädöksestä ja sen tavoitetta luoda oikeudenmukaiset digitaaliset sisämarkkinat. Suomelle on tärkeää, että alustayrityksiä koskevat velvoitteet ovat selkeitä. Myös ehdotuksen tavoitteesta yhdenmukaistaa EU-sääntelyä tulee pitää kiinni jatkoneuvotteluissa”, työministeri Haatainen sanoo. 

Toisena digiaiheena on digipalveluasetus (DSA, Digital Service Act), jolla lisätään internetin välityspalveluntarjoajille ja erittäin suurille verkkoalustoille uusia huolellisuusvelvoitteita. Tavoitteena on lisätä käyttäjien turvallisuutta ja verkkoalustojen avoimuutta esimerkiksi sen suhteen, millaista sisältöä ja mainoksia niiden käyttäjät näkevät. Palveluntarjoajien vastuullisuutta palveluissa olevaan mahdolliseen laittomaan sisältöön liittyen halutaan lisätä.

Lisäksi ministerit keskustelevat Euroopan elpymissuunnitelman toteuttamisesta. 

Pk-yrityksiä kannustetaan mukaan avaruusalalle

Kilpailukykyneuvosto jatkuu 26.11. tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta sekä avaruusasioista vastaavien ministerien kokouksella. Ministerit keskustelevat tutkimuksesta ja innovaatioista monialaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokouksessa hyväksytään neuvoston päätelmät eurooppalaisen tutkimusalueen hallinnoinnista sekä neuvoston suositus Euroopan tutkimus- ja innovaatiosopimuksesta. 

Avaruusosion agendalla on rahoituksen kehittäminen pitkällä tähtäimellä niin, että uudet toimijat, mukaan lukien start-upit, pääsevät paremmin kiinni kasvavaan markkinaan. 

”Avaruusala kasvaa ja Suomella on paljon alalla tarvittavaa osaamista. Alalle pääsy vaatii kuitenkin keskimääräistä enemmän pääomaa, joten uusien yritysten kannustaminen alalle vaatii yksityisen ja julkisen rahoituksen yhdistämistä”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo. 

Avaruuden kestävän käytön ja kestävän kasvun edistäminen ovat mukana sekä periaatekeskustelussa että hyväksyttävissä Avaruus kaikille -päätelmissä. Teemat ovat jatkumoa myös Suomen EU-puheenjohtajuuskauden painopisteille. Lisäksi kokouksessa esitellään puheenjohtajamaa Slovenian laatima raportti avaruusliikenteen hallinnasta. 

Lisätiedot:
Työministerin virkamiesavustaja Leila Vilhunen (EU- ja kv-asiat), TEM, 0295 047 120
Elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU-KV-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 029 504 7171
Taru Löyttymäki, TEM, erityisasiantuntija (kikykoordinaattori), TEM, 0295 047 177

 
Sivun alkuun