Hyppää sisältöön

Kansallista avaruusstrategiaa päivitetään

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2024 9.24
Kolumni
Kuvassa on erityisasiantuntija Tero Vihavainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän päivittämään kansallista avaruusstrategiaa vuosille 2024–2030. Päivityksessä keskitytään avaruuspalveluiden laajempaan hyödyntämiseen yhteiskunnassa, erityisesti turvallisuuden, puolustuksen ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Vuodesta 2018, jolloin nykyinen strategia laadittiin, avaruustoiminta on kehittynyt huomattavasti: Suomi on saanut ensimmäiset satelliittinsa avaruuteen ja avaruusalalla on tapahtunut merkittävää kasvua. Vuoden 2023 lopussa TEM oli myöntänyt toimiluvan 27 suomalaiselle satelliitille, ja suomalaiset avaruusalan yritykset olivat keränneet yksityistä rahoitusta noin 300 miljoonaa euroa.

Geopoliittiset jännitteet ja suurvaltakilpailu ovat lisänneet avaruuspalveluiden merkitystä kansalliselle turvallisuudelle. Avaruuspalveluiden odotetaan integroituvan yhä syvemmin yhteiskunnan eri toimintoihin, parantaen arjen sujuvuutta ja turvallisuutta. 

Tulevaisuudessa avaruuspalvelut tulevat integroitumaan yhä tärkeämmäksi osaksi yhteiskunnan toimintoja. Avaruuspalveluita hyödyntämällä voidaan monia arkipäiväisiä asioita, kuten lentoliikenteen ohjausta tai vesivoimaloiden juoksutuksen suunnittelua, kehittää sujuvammaksi, tehokkaammaksi ja turvallisemmaksi. European Space Policy Institute ESPIn tekemän tutkimuksen mukaan jokainen avaruustoiminnan kehittämiseen sijoitettu euro palautuu yhteiskuntaan takaisin 6-7-kertaisena.

Avaruustalouden muutosta ajavat uudet globaalisti skaalautuvat liiketoimintamallit, teknologian kehittyminen ja avaruustoiminnan kustannusten aleneminen. Ne tuovat toimialalle kilpailullisuutta ja madaltavat kynnystä uusien innovatiivisten ratkaisuiden markkinoille tuomisessa. Vahva teknologinen osaaminen ja pitkälle kehittynyt yhteiskunnan digitalisaatio tukevat avaruustoiminnan kehittymistä ja avaruuspalveluiden hyödyntämistä Suomessa. 

Suomen huoltovarmuuskulttuuriin avaruuspalvelut tuovat uuden merkittävän kerroksen täydentämään muita teknologioita. Laaja ja oivaltava teknologinen ymmärrys vahvistaa Suomen mahdollisuuksia rakentaa kestävää kokonaisturvallisuutta, joka kattaa alueellisesti myös harvaan asutut alueet.

Avaruusstrategian päivittämistä valmisteleva työryhmä toimii TEM:n johdolla ja siinä on mukana asiantuntijoita laajasti eri hallinnonaloilta. Ohjausryhmänä toimii avaruusasiain neuvottelukunta. Päivitetty avaruusstrategia on tarkoitus julkaista vuoden 2024 loppupuolella.

Avaruusasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, avaruusstrategiaa valmistelevan työryhmän puheenjohtaja ja johtava asiantuntija Tero Vihavainen, työ- ja elinkeinoministeriö