Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriö, TE-palvelut ja Maahanmuuttovirasto tiedottavat
Työntekijän oleskelulupien käsittelyaika puolittui – automaatio vauhdittaa päätöksentekoa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2024 9.18
Tiedote

TE-palveluiden, Maahanmuuttoviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön kehitystoimet ovat lyhentäneet työntekijän oleskelulupien käsittelyaikaa keskimäärin 41 vuorokauteen helmikuussa 2024. Vuotta aikaisemmin käsittelyaika oli 77 vuorokautta.

Erityisen merkittävää on myönteisten lupapäätösten käsittelyajan nopeutuminen. Käsittelyaika oli ensimmäisissä luvissa keskimäärin 23 vuorokautta helmikuussa 2024. Jatkoluvat käsiteltiin keskimäärin 21 vuorokaudessa.

”Maahanmuuttovirasto ja TE-toimistot ovat tehneet erinomaista työtä. Hallitusohjelman mukaisesti tähtäämme siihen, että luvanhakijat ja työnantajat voivat luottaa lupaukseen enintään kuukauden käsittelyajasta. Oleellinen osa tätä työtä myös jatkossa on väärinkäytösten torjunnasta huolehtiminen läpi lupamenettelyiden”, työministeri Arto Satonen sanoo. 

Helmikuussa 2024 myönteiset osapäätökset ensimmäisiin ja jatkolupiin tehtiin TE-toimistoissa keskimäärin 12 vuorokaudessa, jonka jälkeen Maahanmuuttovirasto teki myönteiset päätökset keskimäärin 9 vuorokaudessa. Helmikuussa 2023 myönteisten osapäätösten käsittelyaika oli vielä 44 vuorokautta ja kokonaiskäsittelyaika 66 vuorokautta.

”Olen erityisen ylpeä, että TE-toimiston asiantuntijat ovat olleet vahvasti mukana suunnittelemassa osapäätöksiin soveltuvaa automaatiojärjestelmää, joka on ollut keskeinen käsittelyaikojen lyhenemisessä. Olemme yhdessä sitoutuneet kehittämään prosessejamme, jotta voimme tarjota nopeampia ja laadukkaampia palveluja sekä työnhakijoille että työnantajille”, Uudenmaan TE-toimiston johtaja Minna Helenius toteaa.

”Tavoitteenamme ovat sujuvat ja hallitut lupaprosessit. Käsittelemme luvat aiempaa nopeammin, mutta samalla tulee varmistaa, että estämme väärinkäytökset tehokkaasti hyvällä viranomaisyhteistyöllä. Kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu henkilöstöllemme, joka on tehnyt erinomaista työtä”, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Ilkka Haahtela kertoo. 

Automaatio nopeuttaa ja yhdenmukaistaa käsittelyä

Käsittelyaikojen lisäksi myös hakemusten käsittelyjonot ovat TE-toimistoissa lyhentyneet merkittävästi. Tammikuun 2024 alussa käsittelyä odottavia hakemuksia oli yli 1 100, kun helmikuussa määrä oli pudonnut 59 hakemukseen.

Maahanmuuttovirasto on viime vuosina panostanut vahvasti päätöksenteon osa-automaation kehittämiseen. Päätöksentekoa on merkittävästi nopeuttanut myös TE-palveluissa tammikuussa 2024 käyttöön otettu avustava automaatio. Automaatio tarkistaa viranomaisrekistereistä tietoja, jotka on aiemmin jouduttu tarkistamaan käsin jokaisen hakemuksen kohdalla. Tämä säästää aikaa, vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta ja parantaa viranomaisten mahdollisuuksia tunnistaa riskitapauksia. 

Tiivis viranomaisyhteistyö, tiedonvaihdon parannukset ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen ovat olleet keskeisiä käsittelyn vauhdittamisessa ja laadun parantamisessa. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Essi Lojander, TEM, p. 0295 047 313 (27.3. eteenpäin)
johtava asiantuntija Katri Niskanen, TEM, p. 0295 047 373 (25.26.3.)
työministerin erityisavustaja Veera Svahn, p. 0295 047 321 (kysymykset työministerille)
palveluvastaava Assi Puistolahti, Uudenmaan TE-toimisto, p. 0295 042 461
tulosalueen johtaja Tuuli Huhtilainen, Maahanmuuttovirasto, p. 0295 433 436

EU:n rahoittama - NextGenerationEU.