Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera en rättvis omställning till fossilfria transporter

KommunikationsministerietMiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
27.10.2020 17.09 | Publicerad på svenska 28.10.2020 kl. 10.18
Pressmeddelande

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för fjärde gången onsdagen den 28 oktober. Teman för mötet är färdplanen för fossilfria transporter och beaktande av rättviseaspekten i beredningen av färdplanen.

Transportsektorn har en central roll i Finlands strävan att uppnå klimatneutralitet senast 2035. Utsläppen från trafiken utgör cirka en femtedel av alla växthusgasutsläpp i Finland och cirka 40 procent av utsläppen inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln, alltså inom ansvarsfördelningssektorn.

”Omställningen till fossilfria transporter kräver vittgående förändringar i samhället. Rundabordsforumet för klimatpolitik är ett viktigt forum för diskussioner om hur omställningen till fossilfria transporter kan ske på ett rättvist sätt”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, vice ordförande för rundsbordsforumet. Mikkonen är ordförande vid onsdagens möte.

En färdplan för fossilfria transporter håller på att beredas under ledning av kommunikationsministeriet. Syftet är att lyfta fram metoder för att halvera växthusgasutsläppen från trafiken och transporterna i Finland fram till 2030 och metoder med hjälp av vilka nollutsläpp från trafiken och transporterna kan bli verklighet före 2045. Principbesluten om minskning av växthusgasutsläppen från vägtrafik (utkastet till färdplan för fossilfria transporter), från luftfart samt från transporter till sjöss och på inre vattenvägar sänds på remiss i slutet av året.

”Vid beredningen av färdplanen har rättviseaspekten beaktats bland annat genom att man bedömt olika åtgärders sociala och regionala konsekvenser. Dessutom har det beställts en utredning av Aalto-universitetet om hur prissättningen av kolet i bränsle påverkar inkomstfördelningen”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Inledande anföranden om arbetet med färdplanen och målet om klimatneutralitet hålls av Päivi Antikainen, enhetsdirektör vid kommunikationsministeriet. Anföranden om hur prissättningen av kolet påverkar inkomstfördelningen hålls av Matti Liski, professor i ekonomi vid Aalto-universitetet, och Oskari Nokso-Koivisto, verksamhetsledare vid Aalto Economic Institute.

Statsrådet tillsatte rundabordsforumet för klimatpolitik den 27 februari 2020. I forumet deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet för klimatpolitik syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt och med en snabbare tidsplan än i nuläget kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 0295 250 091, [email protected]

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, [email protected]

Merja Turunen, miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, tfn 0295 250 387, [email protected]

Krista Mikkonen Timo Harakka
 
Sivun alkuun