Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 28.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.2.2014 13.08
Tiedote 78/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen ja sivuakkreditoinnin peruuttaminen
- Sivuakkreditointi Angolaan

Oikeusministeriö

Lena Andersson, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n sekä rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta (HE 164/2013 vp; EV 2/2014 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta (HE 149/2013 vp; EV 194/2013 vp)

Janina Groop-Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om Ålands ombudsmannamyndighet 2. Landskapslag om ändring av 4 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 3. Landskapslag om ändring av 10 och 11 §§ landskapslagen om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland 4. Landskapslag om ändring av 2 e § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård 5. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 6. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete 7. Landskapslag om basbelopp och justeringsbelopp för verksamhetsåret 2014

Eva Tams, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 556
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteenottamatta

Valtiovarainministeriö

Assi Salminen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 560
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 195/2013 vp; EV 6/2014 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 330 360
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 188/2013 vp; EV 3/2014 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta (HE 70/2013 vp; EV 198/2013 vp)

 
Sivun alkuun