Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 19.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.2.2014 10.13
Tiedote 63/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.2.2014 seuraavia asioita:

Turun hovioikeuden vuokrasopimus. Oikeusministeriö ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimusta Turun hovioikeuden toimitiloista. Sopimuksen on määrä tulla voimaan 1.12.2017. Sopimuksen pituus on 10 vuotta. Vuokrasopimuksen solmiminen johtuu siitä, että hovioikeuden käytössä oleva Turun Akatemiatalo on peruskorjauksen tarpeessa. Lisäksi on tarve päivittää rakennus hovioikeuden tämän päivän tilatarpeita ja -tehokkuuksia vastaavaksi sekä mahdollistaa hovioikeuden toiminnan keskittäminen kolmesta toimipisteestä Akatemiataloon. Uusi vuokrasopimus on 995 000 euroa/vuosi. Hovioikeuden nykyisten toimipaikkojen vuokrat ovat yhteensä 800 475 euroa/vuosi. Hovioikeuden vuokrakustannukset nousevat 194 525 euroa/vuosi. (OM hallitussihteeri Jarkko Mannerhovi 0295 150 546)

Vuoden 2013 talousarvion momentin 29.30.32 (Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen) määrärahan ylittäminen 1 400 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu peruskoulutuksen arvioitua suuremmasta opiskelijamäärästä sekä lisäkoulutuksen painottumisesta arvioitua enemmän ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen. (OKM johtaja Matti Väisänen 0295 330 337)

Vuoden 2013 talousarvion momentin 29.70.59 (Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki) määrärahan ylittäminen 1 252 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu arvioitua suuremmasta matkalippujen hinnan noususta ja tuen saajamäärän kasvusta. (OKM talouspäällikkö Tiina Heikkinen 0295 330 103)

Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden vuoden 2014 valtionavustusten myöntämistä koskevien valtuuksien jakaminen. Vuoden 2014 talousarvion momentilla 29.10.34 oleva valtuus myöntää enintään 15 miljoonaa euroa valtionavustuksina yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin, jaetaan seuraavasti: 1 900 000 euroa toteutusaikaisina Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, 4 000 000 euroa toteutusaikaisina Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, 6 800 000 euroa, josta enintään 1 800 000 euroa toteutusaikaisina ja loput jälkirahoitteisina Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ja 2 300 000 euroa toteutusaikaisina Lapin aluehallintovirastolle. Momentin 46 400 000 euron määrärahasta on tilijaottelulla osoitettu 250 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosina 2005 ja 2006 myönnettyjen jälkirahoitteisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaa loppuosan määrärahasta käyttöön seuraavasti: vuonna 2014 myönnettävien yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeiden valtionavustusten maksamista varten 1 900 000 euroa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, 4 000 000 euroa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, 1 800 000 euroa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ja 2 300 000 euroa Lapin aluehallintovirastolle. 2007-2013 yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja avustusten maksamista varten 16 150 000 euroa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, 5 000 000 euroa Lounais-Suomen aluehallintovirastolle, 11 000 000 euroa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ja 4 000 000 euroa Lapin aluehallintovirastolle. (OKM rakennusneuvos Ritva Kivi 0295 330 155)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta. Kiinteistötoimitusmaksuja korotetaan siten, että kaikkien korotusten painotettu yhteisvaikutus maksuihin on noin 5,3 prosenttia. Lohkomisen, joka on toimituksista yleisin, maksut nousevat 2,7 prosenttia ja aikaveloitteisten toimitusten maksut 7,7 prosenttia. Korotus aiheutuu yleiskustannustason nousun johdon lisäksi siitä, että asianosaisen aikaisemmin erikseen maksamat toimitusmenoina velotut mittamieskustannukset sisältyvät nyt lohkomisen kiinteistötoimitusmaksuun. Lisäksi lohkomisen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä aiheutuneet kustannukset velottiin aikaisemmin erillisinä kustannuksina. Asetuksella toteutetaan 1.3.2014 voimaan tuleva kiinteistötoimitusmaksun määräämisperusteita koskeva kiinteistötoimitusmaksulain muutos. Asetus tulee voimaan 1.3.2014 ja on voimassa 31.12.2015 saakka. (MMM lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen 0295 162 300)

Vuoden 2013 talousarvion momentin 31.01.29 (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) 392 752 000 euron määrärahan ylittäminen 26 000 000 eurolla. Arvonlisäverojen määrä on talousarviovuonna osoittautunut arvioitua suuremmaksi. Vuoden 2013 hallinnonalan arvonlisäveromenojen toteutuma on tällä hetkellä 418 382 890 euroa. Hallinnonalalla yli 90 prosenttia arvonlisäveromenoista aiheutuu Liikenneviraston toiminnasta. Momentin ylitys aiheutuu Liikenneviraston väyläinvestointien toteuttamisen ajoituksesta. (LVM neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta 0295 342 607)

 
Sivun alkuun