Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 29.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.1.2014 10.15
Tiedote 30/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.1.2014 seuraavia asioita:

Puolustusministeriön hankintapäätös. (PLM hallitusneuvos Jouko Tuloisela 0295 140 412)

Määrärahan siirtäminen Maatalouden interventiorahastoon. Valtion vuoden 2014 talousarviossa momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) myönnetty 354 000 euron kiinteä määräraha siirretään kokonaisuudessaan Maatalouden interventiorahastoon (MIRA). Määrärahaa saa käyttää niiden rahaston menojen maksamiseen, joita ei rahoiteta EU:n maataloustukirahastosta. (MMM maatalousneuvos Esa Hiiva 0295 162 265)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Metsähallituksen liiketoiminnan palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta vuodelle 2014. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2014 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 115 miljoonan euron tulostavoitteesta, josta on alustavasti tarkoitus tulouttaa valtiolle vuoden 2015 aikana 120 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto päättää lopullisesti voiton tuloutuksesta vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. (MMM ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen 0295 162 408)

hallitus
Palaa sivun alkuun