Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Opas sosiaali- ja terveydenhuollon riskienhallintaan

7.11.2011 8.37
Uutinen N5-58663

Sosiaali- ja terveydenhuollossa riskienhallinnan ja turvallisuussuunnittelun lähtökohtana on varmistaa potilaalle tai asiakkaalle turvallinen ja laadukas hoito ja palvelu. Toimitiloja, toimintaa sekä henkilöitä koskevat riskit tulee tunnistaa, arvioida ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin niiden hallitsemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön uuden oppaan tarkoituksena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuden suunnittelua ja yhdenmukaistaa riskienhallinnan käytäntöjä.  Opas tarjoaa konkreettisia työvälineitä riskien arviointiin niin johtamisessa kuin arkityössä. Oppaassa on huomioitu viimeisimmät lainsäädäntömuutokset.

Oppaassa turvallisuussuunnittelun perustana käytetään riskienhallinnan mallia, joka on helppokäyttöinen ja tarkoitettu fyysisten turvallisuusriskien hallintaan. Se ei sisällä asiakkaan ja potilaan hoidollisiin toimenpiteisiin liittyvää riskien tarkastelua. Oppaassa käsitellään tärkeimpiä toimialalle tyypillisiä henkilö-, toiminta- ja toimitilariskejä.

Oppaan liitteinä ovat muun muassa kuvaus johdon vastuista riskienhallinnassa, strategisten riskien arvioinnin ja seurannan lomake, keskeisiä riskejä kuvaava riskikartta sekä turvallisuussuunnitelman sisältömalli suunnitelman laadinnan helpottamiseksi.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Keijo Korko, p. 09 160 72488, 050 3682430, [email protected] Yli-insinööri Olli Saarsalmi, p. 09 160 73186, 050 3746518, [email protected]