Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Maahanmuuton tilastokatsaus -esite julkaistu sisäministeriön sivuilla

Sisäministeriö 28.5.2013 10.45
Uutinen

Maahanmuuton tilastokatsaus -esite on julkaistu sisäministeriön kotisivuilla. Esitteeseen on koottu tietoa esimerkiksi oleskeluluvista, työllisyys- ja työttömyysasteista, kotoutumiseen liittyvistä tutkimustuloksista, kansalaisuutta hakeneiden määristä ja vieraskielisten määrästä Suomessa. Esite ilmestyy ruotsiksi ja englanniksi kesän 2013 jälkeen.

PDF-muodossa olevan esitteen löydät osoitteesta www.intermin.fi/fi/maahanmuutto/maahanmuuttohallinto