Hyppää sisältöön

Hallitus esittää Suomen kansalaisuuden saamisen tiukentamista

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 13.48
Tiedote

Hallitus esittää Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevan asumisajan pidentämistä nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen. Jatkossa asumisajaksi hyväksyttäisiin vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu Suomessa. Kansalaisuuslain muutosesitys annettiin eduskunnalle valtioneuvoston istunnossa 18. huhtikuuta.

Hallitusohjelmassa on tavoitteena tiukentaa Suomen kansalaisuuden saamisen ehtoja ja kannustaa maahan muuttaneita kotoutumaan osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Uudistus toteutetaan vaiheittain kolmessa lakihankkeessa. 

Ensimmäisenä pidennetään asumisaikaa, joka on yhtenä edellytyksenä sille, että kansalaisuus voidaan myöntää hakemuksen perusteella. Seuraavaksi tiukennetaan kansalaisuuslain nuhteettomuus- ja toimeentuloedellytyksiä sekä otetaan käyttöön kansalaisuuskoe. Jälkimmäiset hallituksen esitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2024 ja kevätkaudella 2025. 

Nyt eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä kansalaisuuden saaminen edellyttäisi kahdeksan vuoden asumista Suomessa nykyisen viiden vuoden sijasta. Näin viranomaiset voisivat arvioida pidemmältä ajalta hakijan soveltuvuutta kansalaiseksi. 

Uudistus koskisi myös kansainvälistä suojelua saavia hakijoita, joiden asumisaikaa koskeva poikkeus poistettaisiin. Asumisajasta ei siis voisi jatkossa poiketa kansainvälisen suojelun saamisen perusteella. Näiden henkilöiden kohdalla kansalaisuushakemus tulisi kuitenkin esityksen mukaan käsitellä kiireellisenä. Päätös olisi tehtävä viimeistään vuoden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Jatkossa 15 vuotta täyttäneeltä lapselta, Suomen kansalaisen puolisolta, kansalaisuudettomalta henkilöltä ja kielitaitoedellytyksen täyttävältä hakijalta edellytettäisiin viiden vuoden asumisaikaa nykyisen neljän vuoden sijasta. Pohjoismaan kansalaisilta ja Suomen edustuston työntekijän puolisolta edellytettäisiin jatkossakin kahden vuoden asumisaikaa.

Muutoksia turvapaikanhakijana tulleiden asumisajan laskemiseen

Esityksen mukaan jatkossa asumisaikaa laskettaessa hyväksyttäisiin vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu. Turvapaikkahakemuksen käsittelyyn kulunutta aikaa ei siis enää laskettaisi mukaan asumisaikaan. Suomesta kansainvälistä suojelua saavien asumisajan laskeminen alkaisi siitä, kun oleskelulupa on myönnetty. 

Lisäksi tarkoituksena on, että ilman oleskelulupaa Suomessa oleskeltua aikaa tai osaa siitä ei missään tilanteessa otettaisi enää huomioon asumisaikaa laskettaessa. Hakijan ikä, terveydentila tai näihin verrattava syy ei olisi enää jatkossa peruste hyväksyä ilman lupaa oleskeltua aikaa.

Myös asumisaikaan hyväksyttävien ulkomaanpäivien määrää on tarkoitus vähentää. Koko asumisaikana ulkomailla oleskelua saisi olla yhteensä yhden vuoden verran, ja tästä kansalaistamista edeltävän vuoden aikana enintään kolme kuukautta. Tavoitteena on, että kansalaisuuden saava hakija asuisi tosiasiallisesti Suomessa.

Suomessa kansalaistettiin hakemuksesta vuonna 2022 yhteensä 9 509 henkilöä. Kansalaistamista varten vaadittavan asumisajan pidentämisen arvioidaan koskevan mahdollisesti lähes 10 000 henkilöä vuodessa.

Edellytys Nyt Ehdotettu muutos
Asumisaika 5 vuotta 8 vuotta
Kansainvälistä suojelua saavan poikkeus asumisaikaan kyllä ei
Kansalaisuudettoman, Suomen kansalaisen puolison ja 15 vuotta täyttäneen lapsen asumisaika 4 vuotta 5 vuotta
Asumisaika, jos siitä poiketaan erittäin painavasta syystä 2 vuotta 3 vuotta
Enimmäisaika ulkomailla oleskelulle yhtäjaksoisena asumisaikana yli 2 vuotta 1 vuosi

Lisätietoja:
Roope Jokinen, erityisasiantuntija, p. 0295 488 362, [email protected]
Hanna Pihkanen, erityisasiantuntija, p. 0295 488 217, [email protected]

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio