Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksyminen ja voimaansaattaminen

LVM025:00/2020 Säädösvalmistelu

Uusilla normeilla 3 ja 4 luodaan selkeät toimintalinjat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksille. Näille ajoneuvoille tulee uusia tarkastuskohteita. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta kotitalouksille tai yrityksille. Katsastusaikavälit pysyvät ennallaan. Lisäksi normeja yhdenmukaistetaan katsastusdirektiivin kanssa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM025:00/2020

Asianumerot VN/10406/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.8.2020 – 29.10.2021

Asettamispäivä 27.8.2020

Lainvalmistelu

HE Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  7/2021
  8/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  25.2.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Wienin katsastussopimukseen liitetyt normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset. Normien 1–2 muutokset koskevat normien yhdenmukaistamista EU:n katsastusdirektiivin kanssa. Muutokset liittyvät määräaikaiskatsastusten sisältöön, ajankohtiin ja tarkastuskohteisiin. Normit 3 ja 4 koskevat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin liittyviä erityisiä määräyksiä, jotka liittyvät määräaikaiskatsastusten sisältöön, ajankohtiin ja tarkastuskohteisiin. Lisäksi näiden normien määräykset määräaikaiskatsastusten ajankohdista muutetaan samoiksi kuin katsastusdirektiivissä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöEeva Asikainen, liikenne- ja viestintäministeriö

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) WP.29:n työryhmän hyväksymät Wienin katsastussopimukseen (SopS 35/2001) liitetyt normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset.

Normien 1–2 muutokset koskevat normien yhdenmukaistamista EU:n katsastusdirektiivin 2014/45/EU kanssa (mm. määräaikaiskatsastusten sisältö, ajankohdat ja tarkastuskohteet).

Normit 3 ja 4 koskevat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin liittyviä erityisiä määräyksiä (mm. määräaikaiskatsastusten sisältö, ajankohdat ja tarkastuskohteet). Näiden normien muutokset koskevat tiettyjen ajoneuvoluokkien määräaikaiskatsastusten määräaikoja. Määräajat muutetaan samoiksi kuin EU:n katsastusdirektiivissä.

Muutoksia ei ole saatettu Suomessa voimaan oikea-aikaisesti, joten tilanne korjataan oikeustilan selkeyttämiseksi.

Tiivistelmä

Uusilla normeilla 3 ja 4 luodaan selkeät toimintalinjat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksille. Näille ajoneuvoille tulee uusia tarkastuskohteita. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta kotitalouksille tai yrityksille. Katsastusaikavälit pysyvät ennallaan. Lisäksi normeja yhdenmukaistetaan katsastusdirektiivin kanssa.

Lähtökohdat

Normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset on hyväksyttävä ja saatettava voimaan mahdollisimman pian.

Eduskunta hyväksyy normit siltä osin kuin niiden määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan. Lisäksi niille tarvitaan tasavallan presidentin hyväksyntä, minkä jälkeen ne saatetaan voimaan lailla ja valtioneuvoston asetuksella. Sopimusmuutosten voimaansaattamiselle on saatava Ahvenanmaan suostumus, sillä Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan tieliikenne kuuluu Ahvenanmaan toimivaltaan.

Lisää aiheesta