Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi

LVM033:00/2021 Säädösvalmistelu

Uusilla normeilla 3 ja 4 luodaan selkeät toimintalinjat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksille. Näille ajoneuvoille tulee uusia tarkastuskohteita. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta kotitalouksille tai yrityksille. Katsastusaikavälit pysyvät ennallaan. Lisäksi normeja yhdenmukaistetaan katsastusdirektiivin kanssa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM033:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.8.2020 – 31.10.2021

Asettamispäivä 27.8.2020

Lainvalmistelu

HE Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 7.5.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  18/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  7.5.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 82/2021

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Wienin katsastussopimukseen liitetyt normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset. Normien 1–2 muutokset koskevat normien yhdenmukaistamista EU:n katsastusdirektiivin kanssa. Muutokset liittyvät määräaikaiskatsastusten sisältöön, ajankohtiin ja tarkastuskohteisiin. Normit 3 ja 4 koskevat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin liittyviä erityisiä määräyksiä, jotka liittyvät määräaikaiskatsastusten sisältöön, ajankohtiin ja tarkastuskohteisiin. Lisäksi näiden normien määräykset määräaikaiskatsastusten ajankohdista muutetaan samoiksi kuin katsastusdirektiivissä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eeva Asikainen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 174
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) WP.29:n työryhmän hyväksymät Wienin katsastussopimukseen (SopS 35/2001) liitetyt normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset.

Normien 1–2 muutokset koskevat normien yhdenmukaistamista EU:n katsastusdirektiivin 2014/45/EU kanssa (mm. määräaikaiskatsastusten sisältö, ajankohdat ja tarkastuskohteet).

Normit 3 ja 4 koskevat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin liittyviä erityisiä määräyksiä (mm. määräaikaiskatsastusten sisältö, ajankohdat ja tarkastuskohteet). Näiden normien muutokset koskevat tiettyjen ajoneuvoluokkien määräaikaiskatsastusten määräaikoja. Määräajat muutetaan samoiksi kuin EU:n katsastusdirektiivissä.

Muutoksia ei ole saatettu Suomessa voimaan oikea-aikaisesti, joten tilanne korjataan oikeustilan selkeyttämiseksi.

Tiivistelmä

Uusilla normeilla 3 ja 4 luodaan selkeät toimintalinjat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksille. Näille ajoneuvoille tulee uusia tarkastuskohteita. Muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta kotitalouksille tai yrityksille. Katsastusaikavälit pysyvät ennallaan. Lisäksi normeja yhdenmukaistetaan katsastusdirektiivin kanssa.

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) WP.29:n työryhmän hyväksymät Wienin katsastussopimukseen (SopS 35/2001) liitetyt normit 3 ja 4 sekä normien 1–4 muutokset.

Normien 1–2 muutokset koskevat normien yhdenmukaistamista EU:n katsastusdirektiivin 2014/45/EU kanssa (mm. määräaikaiskatsastusten sisältö, ajankohdat ja tarkastuskohteet).

Normit 3 ja 4 koskevat sähkö-, hybridi- ja kaasuajoneuvojen määräaikaiskatsastuksiin liittyviä erityisiä määräyksiä (mm. määräaikaiskatsastusten sisältö, ajankohdat ja tarkastuskohteet). Näiden normien muutokset koskevat tiettyjen ajoneuvoluokkien määräaikaiskatsastusten määräaikoja. Määräajat muutetaan samoiksi kuin EU:n katsastusdirektiivissä.

Muutoksia ei ole saatettu Suomessa voimaan oikea-aikaisesti, joten tilanne korjataan oikeustilan selkeyttämiseksi.