Suurten raidehankkeiden edistäminen

LVM031:00/2019 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla on neuvoteltu Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamisesta hankkeista hyötyvien kuntien ja muiden julkisomisteisten yhteisöjen kanssa. Valtioneuvosto on valtuuttanut liikenne- ja viestintäministeriön perustamaan Suomi-rata- ja Turun tunnin juna –hankeyhtiöt 25.6.2020.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM031:00/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.9.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 10.9.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Liikenneverkon kehittäminen

Keino Selvitetään suurten ratahankkeiden rahoitus- ja investointimahdollisuudet

Yhteyshenkilö
Mikko Jääskeläinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 257
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Suomi-rata-hankeyhtiön tarkoituksena olisi edistää Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Turun tunnin juna –hankeyhtiön tarkoituksena olisi edistää Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.

Valtioneuvoston 25.6.2020 valtuutuksen perusteella liikenne- ja viestintäministeriö voi perustaa Suomi-rata- ja Turun tunnin juna-hankeyhtiöt.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla on neuvoteltu Turun tunnin juna -hankeyhtiön sekä Suomi-rata-hankeyhtiön perustamisesta hankkeista hyötyvien kuntien ja muiden julkisomisteisten yhteisöjen kanssa. Valtioneuvosto on valtuuttanut liikenne- ja viestintäministeriön perustamaan Suomi-rata- ja Turun tunnin juna –hankeyhtiöt 25.6.2020.

Lähtökohdat

Suomen rautatietoimialaan kohdistuu monenlaisia muutospaineita. Esimerkiksi kasvava ympäristötietoisuus, kestävän kehityksen vaatimukset sekä ilmastomuutoksen torjuminen edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista muuttamista. Alueiden ja seutujen saavutettavuus on myös Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta keskeistä. Suuret ratahankkeet, kuten Turun tunnin juna, Suomi-rata sekä idän nopea yhteys yhdistäisivät maakuntia ja olisivat koko Suomen kannalta strategisia hankkeita.

Raideinvestointien edistämiseksi perustettavat hankeyhtiöt mahdollistaisivat aiempaa useampien hankkeiden toteuttamisen. Tähän johtopäätökseen tulivat niin parlamentaarinen liikenteen rahoitusta arvioinut työryhmä (loppuraportti 28.2.2018) kuin valtionvarainministeriönkin infra-hankkeiden toteuttamista yhtiömallilla selvittänyt työryhmä (loppuraportti, 20.12.2018). Edelleen eduskunnan valtiovarainvaliokunta pitää hankeyhtiömallia mahdollisena toteutusvaihtoehtona, sillä suunnitteilla olevat ratahankkeet ovat niin mittavia, ettei niiden toteuttaminen ole helppoa pelkän budjettikehyksen puitteissa, eikä niitä voida toteuttaa myöskään pelkästään käyttäjämaksuin ja lipputuloin (Valiokunnan mietintö VaVM 39/2018 vp ─ HE 323/2018 vp, HE 324/2018 vp s. 2).

Lisätietoja