Suurten raidehankkeiden edistäminen

LVM031:00/2019 Kehittäminen

Suomiradan ja Turun tunnin junan suunnittelua varten perustettiin joulukuussa 2020 Suomi-rata Oy ja Turun Tunnin Juna Oy. Suomen valtion osuus yhtiöissä on 51 prosenttia. Valtioneuvosto päätti 28.10.2021 valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeriön perustamaan valtion osittain omistaman Itärata-nimisen osakeyhtiön Itäradan suunnittelua varten.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM031:00/2019

Asianumerot LVM/235/01/2019 , VN/7618/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.9.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 10.9.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Liikenneverkon kehittäminen

Keino Selvitetään suurten ratahankkeiden rahoitus- ja investointimahdollisuudet

Tavoitteet ja tuotokset

Suomi-rata Oy:n tarkoituksena on edistää Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Turun tunnin juna Oy:n tarkoituksena on edistää Espoo-Salo-oikoradan sekä Salo-Turku-ratavälin suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti. Rakentamissuunnittelun katsotaan kuuluvan rakentamisvaiheeseen ja siten suunnitteluvaiheen hankeyhtiöiden toimialan ulkopuolelle. Itärata-hankeyhtiön tarkoituksena olisi edistää Lentorata-Porvoo-Kouvola-raideyhteyden suunnittelua rakentamisvalmiuteen asti.

Tiivistelmä

Suomiradan ja Turun tunnin junan suunnittelua varten perustettiin joulukuussa 2020 Suomi-rata Oy ja Turun Tunnin Juna Oy. Suomen valtion osuus yhtiöissä on 51 prosenttia. Valtioneuvosto päätti 28.10.2021 valtuuttaa liikenne- ja viestintäministeriön perustamaan valtion osittain omistaman Itärata-nimisen osakeyhtiön Itäradan suunnittelua varten.

Lähtökohdat

Suomen rautatietoimialaan kohdistuu monenlaisia muutospaineita. Esimerkiksi kasvava ympäristötietoisuus, kestävän kehityksen vaatimukset sekä ilmastomuutoksen torjuminen edellyttävät liikkumisen ja logistiikan kokonaisvaltaista muuttamista. Alueiden ja seutujen saavutettavuus on myös Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta keskeistä. Suuret ratahankkeet, kuten Turun tunnin juna, Suomirata sekä Itärata yhdistäisivät maakuntia ja olisivat koko Suomen kannalta strategisia hankkeita.

Raideinvestointien edistämiseksi perustettavat hankeyhtiöt mahdollistaisivat aiempaa useampien hankkeiden toteuttamisen. Tähän johtopäätökseen tulivat niin parlamentaarinen liikenteen rahoitusta arvioinut työryhmä (loppuraportti 28.2.2018) kuin valtionvarainministeriönkin infrahankkeiden toteuttamista yhtiömallilla selvittänyt työryhmä (loppuraportti, 20.12.2018). Edelleen eduskunnan valtiovarainvaliokunta pitää hankeyhtiömallia mahdollisena toteutusvaihtoehtona, sillä suunnitteilla olevat ratahankkeet ovat niin mittavia, ettei niiden toteuttaminen ole helppoa pelkän budjettikehyksen puitteissa, eikä niitä voida toteuttaa myöskään pelkästään käyttäjämaksuin ja lipputuloin (Valiokunnan mietintö VaVM 39/2018 vp ─ HE 323/2018 vp, HE 324/2018 vp s. 2).

Lisätietoja