Suurten raidehankkeiden edistäminen – Itäisen suunnan hankeyhtiö

LVM053:00/2020 Kehittäminen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi linjauksia itäisen suunnan raideliikenneinvestoinnin edistämiseksi 20.1.2021.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamien linjausten mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja itäisen suunnan raideliikenneinvestoinnista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM053:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Liikenneverkon kehittäminen

Keino Perustetaan Itärata-hankeyhtiö

Yhteyshenkilö
Miikka Rainiala, Yksikön johtaja
puh. +358 295 342 051
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Nopeaa itäisen suunnan raideyhteyttä edistetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Tiivistelmä

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi linjauksia itäisen suunnan raideliikenneinvestoinnin edistämiseksi 20.1.2021.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamien linjausten mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö jatkaa neuvotteluja itäisen suunnan raideliikenneinvestoinnista.