Suurten raidehankkeiden edistäminen – Itäisen suunnan hankeyhtiö

LVM053:00/2020 Projekt

Itärata Oy - hankeyhtiö on perustettu.

Yhtiön toimialana on Lentorata–Porvoo–Kouvola nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM053:00/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av transportnätet

Metod Ett projektbolag för Östbanan grundas

Kontaktperson
Miikka Rainiala, Yksikön johtaja
tel. +358 295 342 051
[email protected]

Mål och resultat

Nopeaa itäisen suunnan raideyhteyttä edistetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Sammandrag

Itärata Oy - hankeyhtiö on perustettu.

Yhtiön toimialana on Lentorata–Porvoo–Kouvola nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.