Väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muutos

LVM032:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa säädetään väylämaksun kantamisesta väliaikaisesti puolitettuna edelleen vuosina 2024–2027. Toimenpiteellä huolehditaan Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvystä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM032:00/2023

Asianumerot VN/20587/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 28.6.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 13.7.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

HE laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muutos
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2023
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  9.10.2023
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 31/2023

Hankkeessa säädetään väylämaksun kantamisesta edelleen väliaikaisesti puolitettuna vuosina 2024–2027. Väylämaksua on kannettu puolitettuna väliaikaisten lakien nojalla 1.1.2015 alkaen. Puolitetun väylämaksun kantamista jatketaan Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvystä huolehtimiseksi. Säädös tulisi voimaan 1.1.2024 ja olisi voimassa 31.12.2027 saakka.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Juha Tervonen, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 342 070
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeella jatketaan lain väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta voimassaoloa ajanjaksolle 1.1.2024–31.12.2027.

Tiivistelmä

Hankkeessa säädetään väylämaksun kantamisesta väliaikaisesti puolitettuna edelleen vuosina 2024–2027. Toimenpiteellä huolehditaan Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvystä.

Lähtökohdat

Väylämaksuhinnasto on ollut puolitettu väliaikaisten lakien nojalla 1.1.2015 alkaen. Nykyisen kaksivuotisen väliaikaisen lain voimassaolo päättyy 31.12.2023. Ilman toimenpiteitä väylämaksua alettaisiin kantaa vuonna 2014 voimassa olleen väylämaksuhinnaston mukaisesti. Tällä toimenpiteellä huolehditaan 16.6.2023 julkaistun pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti vientiteollisuuden kilpailukyvystä jatkamalla väylämaksun väliaikaista puolitusta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.