Väylämaksulain muuttaminen väylämaksun puolittamiseksi pysyvästi

LVM033:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa säädetään väylämaksun pysyvästä puolituksesta 1.1.2025 alkaen. Hanke on keskeytetty ja tilannekuvaus päivitetty.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM033:00/2023

Asianumerot VN/20726/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 29.6.2023 – 3.5.2024

Asettamispäivä 13.7.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

HE väylämaksulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
  • Ei annettu istuntokaudella

Väylämaksu on peritty puolitettuna vuodesta 2015 alkaen väliaikaisen lain (1214/2014) nojalla. Väylämaksut vakiinnutetaan puolitettuun tasoon kumoamalla väliaikaisen lain voimassaolo ja säätämällä vastaavista väylämaksun yksikköhinnoista väylämaksulaissa (1122/2005). Hankkeessa arvioidaan myös muita väylämaksun toimittamiseen liittyviä väylämaksulain muutostarpeita.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

YhteyshenkilöEmma Ahonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Juha Tervonen, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 342 070
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Puolitetun väylämaksun kantaminen muutetaan väylämaksulain muutoksella pysyväksi.

Tiivistelmä

Hankkeessa säädetään väylämaksun pysyvästä puolituksesta 1.1.2025 alkaen. Hanke on keskeytetty ja tilannekuvaus päivitetty.

Lähtökohdat

Väylämaksulinjaus - Vahva ja välittävä Suomi – Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023. Väylämaksua on kannettu puolitettuna väliaikaisten lakien nojalla 1.1.2015 alkaen. Nykyisen väliaikaisen lain voimassaolo päättyy 31.12.2023. Ilman toimenpiteitä väylämaksu palaisi vuonna 2014 ennen puolituksen alkamista vallinneeseen tasoon. Ensin loppuvuodesta 2023 toteutettavassa lakihankkeessa (LVM032:00/2023) säädetään väylämaksun kantamisesta edelleen väliaikaisesti puolitettuna nykyisen väliaikaisen lain voimassaoloa jatkamalla 1.1.2024 alkaen.