Ensikertalaisuussäännösten muuttaminen

OM076:00/2023 Säädösvalmistelu

Muutos koskisi vankien ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmää. Tarkoituksena on muuttaa sääntelyä siten, että vain ensimmäistä vankeusrangaistusta suorittaessaan vanki voisi vapautua suoritettuaan lyhyemmän määräosan rangaistuksesta, eikä ensikertalaisuus siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM076:00/2023

Asianumerot VN/23941/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.8.2023 – 30.11.2024

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  6.6.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava päästetään lähtökohtaisesti ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa. Vanki, joka rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa, päästetään kuitenkin ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta on suoritettu puolet (ns. vangin ensikertalaisuus). Nuorten rikoksentekijöiden kohdalla määräajat ovat hieman lyhyemmät. Tarkoituksena on muuttaa lakia siten, että vain ensimmäistä vankeusrangaistusta suorittaessaan vanki voisi vapautua suoritettuaan lyhyemmän määräosan rangaistuksesta, eikä ensikertalaisuus siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mirja Salonen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 072
[email protected]

Tiivistelmä

Muutos koskisi vankien ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmää. Tarkoituksena on muuttaa sääntelyä siten, että vain ensimmäistä vankeusrangaistusta suorittaessaan vanki voisi vapautua suoritettuaan lyhyemmän määräosan rangaistuksesta, eikä ensikertalaisuus siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen.

Lähtökohdat

Hanke liittyy pääministeri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan ehdonalaista vapautumista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että henkilö voi olla ensikertalainen vain kerran.

Lisää aiheesta