Ministerin tiedot

von Hellens, Albert Alexander

795

Ministeripäivät

Syntymäaika ja -paikka: 22.11.1879 Helsinki
Ammatti ja koulutus: Hallinto- ja lakimies.

Ministeriydet

Hallitus ja aika Ministeriys Puolue Ministeripäivät
11. Ingman II
31.5.1924 - 31.3.1925 Oikeusministeri Edistyspuolue 305
7. Vennola II
24.2.1922 - 2.6.1922 Oikeusministeri Edistyspuolue 99
6. Erich
15.3.1920 - 9.4.1921 Sisäasiainministeri Edistyspuolue 391
Yhteensä 795

7.7.2020 11.37. Ministeritietojärjestelmä, valtioneuvoston viestintäosasto.