FI SV

Hallituksen vuosikertomus

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Vuoden 2015 hallituksen vuosikertomus annettiin eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa 21. huhtikuuta 2016.

Hallituksen vuosikertomus 2015

Katso myös