Hallituksen vuosikertomus

Hallituksen vuosikertomus kokoaa tiedot hallituksen toiminnasta sekä valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta. Lisäksi se listaa toimet, joihin hallitus on ryhtynyt eduskunnan päätösten johdosta.

Vuoden 2016 hallituksen vuosikertomus annettiin eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa 27. huhtikuuta 2017.

Hallituksen vuosikertomus 2016

Katso myös