Hyppää sisältöön

Hallitus ehdottaa mittavaa tukipakettia lapsille ja nuorille koronahaittojen lievittämiseen

opetus- ja kulttuuriministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.5.2021 13.05
Tiedote 344
työministeri Tuula Haatainen, sisäministeri Maria Ohisalo, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, opetusministeri Jussi Saramo ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen Valtioneuvoston linnan tiedotustilassa

Hallituksen kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan yhteensä 111 miljoonan euron panostusta lapsille ja nuorille koronasta aiheutuneiden haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Lisärahoitusta oppimisvajeen paikkaamiseen

Koronakriisin aiheuttamaa oppimisvajetta paikataan varhais- ja esiopetuksessa, peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 65 miljoonan euron panostuksella. Rahoitus mahdollistaa mm. koronakriisin aiheuttaman oppimisvelan korjaamista lapsen tai nuoren yksilöllisen tilanteen huomioivan opetuksen avulla ja esimerkiksi koronakriisin aikana tavoittamattomatta jääneiden opiskelijoiden tavoittamista. 

"Korona on vahingoittanut lasten ja nuorten oppimisen mahdollisuuksia sekä hyvinvointia kouriintuntuvalla ja mitattavalla tavalla. Me teemme kaiken voitavan, jotta kriisi ei jättäisi pysyvää varjoa Suomen lasten ja nuorten elämään. Näin toimii hyvinvointivaltio ja oppimisvelan paikkaaminen on paitsi välttämätön, myös kannattava investointi", sanoo opetusministeri Jussi Saramo

Esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen ehdotetaan 40 miljoonaa euroa, lukiokoulutukseen 15 miljoonaa euroa sekä vapaaseen sivistystyöhön ja ammatilliseen koulutukseen kumpaankin 5 miljoonaa euroa. Lisäksi korkeakoulujen rahoitukseen ehdotetaan 4 miljoonaa euroa. Rahoituksella pyritään tasoittamaan koronavirustilanteesta johtuvia vaikutuksia, kuten oppimisvajeen kasvua sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin heikentymistä. 

"Korona-ajan pitkittynyt etäopetusaika näkyy korkeakouluopiskelijoiden oppimisessa ja hyvinvoinnissa. Liian moni opiskelija on jäänyt yksin. Jatkamme Suomen jokaisessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa käynnistettyjä hyvinvointihankkeita. Tavoitteena on, että tavoitamme jokaisen tukea tarvitsevan opiskelijan", tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoo. 
 

Panostusta perheiden toipumiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan 

Koronaepidemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin sekä heidän palvelujensa toteutumiseen. Tuen tarpeet ovat kasvaneet. Perheiden elintavat ovat heikentyneet ja stressi, yksinäisyys sekä mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Ongelmat näkyvät myös päihteiden käytössä. Vaikka vähentyneen matkustajatuonnin myötä alkoholin kokonaiskulutus laski vuonna 2020, on riskikäyttäjien kulutus kasvanut epidemian aikana. Tämä lisää osaltaan palveluiden kysyntää. Kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastataan lisätalousarviossa panostamalla päihdepalveluiden saatavuuden parantamiseen 23 miljoonaa euroa ja mielenterveyspalveluiden parantamiseen 16 miljoonaa euroa.  

”Lisätalousarviossa tehdyt panostukset päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen auttavat siinä, että koronan jättämä jälki ei jää pysyväksi”, linjaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.  

Myös poliisin ennalta ehkäisevän toiminnan kokonaisuuteen ehdotetaan 3 miljoonaa euroa. 
 
"Erityisesti jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevat lapset ja nuoret ovat joutuneet kantamaan raskaan taakan koronarajoitusten seurauksista. Nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisy on hyvin tärkeä osa poliisien tekemää työtä. Näinä poikkeuksellisina aikoina kohtaamisten varmistaminen turvallisten aikuisten kanssa on erityisen tärkeää, kun sen tarve herää. Olen erittäin iloinen siitä, että pystymme kohdentamaan työhön lisää rahoitusta", toteaa sisäministeri Maria Ohisalo

Nuorille tukea työllistymiseen, koulutukseen ja terveyshaasteisiin 

Koronakriisi nosti nuorisotyöttömyyttä merkittävästi. Samalla nuorten psykososiaalisen tuen tarve kasvoi, mutta palvelut tavoittivat entistä vähemmän erityisesti haasteellisessa asemassa olevia nuoria. 

”Nuorisotyöttömyys on kääntynyt laskuun, mutta on yhä hyvin korkealla. Pelkkä työmarkkinatilanteen elpyminen ja rajoitusten purkaminen eivät riitä nuorisotyöttömyyden purkamiseen, jos ongelmat ehtivät kasautua. Juuri nyt meidän tulee huolehtia nuorten hyvinvoinnista ja osaamisesta. Tässä Ohjaamot ovat keskiössä”, työministeri Tuula Haatainen sanoo. 

Hallitus on vahvistanut läpi hallituskauden Ohjaamo-toimintaa. Nuoret saavat Ohjaamoista tukea esimerkiksi työllistymiseen, koulutukseen ja terveyteen liittyviin haasteisiin. Syksyn 2020 budjettiriihessä hallitus päätti kuntien kannustinmallista, jolla vahvistetaan sosiaali- ja terveys- sekä koulutusosaamista Ohjaamoissa. Rahoitusta on varattu yhteensä 13 miljoonaa euroa vuosille 2021–2024. Lisätalousarviossa kohdennettiin rahaa kannustinmallin tekniseen toteutukseen. 

Lisätiedot: 
ministeri Kiurun haastattelupyynnöt, erityisavustaja Timo Lehtinen, p. 0295 163 387 
ministeri Saramon haastattelupyynnöt, erityisavustaja Touko Sipilä, p. 0295 330 143
ministeri Kurvisen haastattelupyynnöt, erityisavustaja Markus Ylimaa, p. 050 374 8192
ministeri Ohisalon haastattelupyynnöt, erityisavustaja Milja Henttonen, p. 050 599 3094
ministeri Haataisen haastattelupyynnöt, erityisavustaja Timo Nevaranta, p. 050 574 1430