Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 22.2.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.2.2024 15.15
Tiedote 73/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian pääsihteerin nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Neuvotteleva virkamies Taina Kulmala, p. 0295 160 184
- Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 22.2.2024 – 31.12.2027

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. 0295 160 039
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Päivi Kaukoranta, p. 0295 350 340
- Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen ja sopimuksen turvallisuusliitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Kaupallinen neuvos Ilkka Saarinen, p. 0295 350 478
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Maailman kauppajärjestön useanvälisen kehitystä edistävien investointien helpottamista koskevan sopimuksen neuvottelemisesta

Lähetystöneuvos Outi Isotalo, p. 0295 350 574
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Hallitusneuvos Merja Muilu, p. 0295 150 200
- Oikeusministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Tutkija Aleksi Heikkilä, p. 0295 150 283
- Ylilääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen
- 1) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Helsingin käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen
- 1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Puolustusministeriö

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 162 152
- Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä olevan kalastussäännön korvaamisesta uudella kalastussäännöllä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. 0295 162 468
- Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2023 suoritettavista korvauksista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitussihteeri Suvi Kankare, p. 0295 342 105
- Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen, p. 0295 047 355
- Valtioneuvoston asetus nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdystä sopimuksesta

Neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio, p. 0295 048 261
- Valtioneuvoston asetus yrityksille myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2024-2030

Hallitussihteeri Meri Pensamo, p. 0295 047 226
- Valtioneuvoston päätös työllisyysalueista

Erityisasiantuntija Ida Berg, p. 0295 047 043
- Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vanhempi hallitussihteeri Arita Kaario, p. 0295 163 522
- Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen

Hallitussihteeri Noora Silmonen, p. 0295 163 266
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Neuvotteleva virkamies Johanna Mäki, p. 0295 250 091
- Ympäristöministeriön tietohallintojohtajan viran täyttäminen

 
Sivun alkuun