Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 30.12.2021

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.12.2021 15.16
Tiedote 758/2021

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Ritva Järvinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 366
- Koronaministerityöryhmän asettaminen

Merja Saaritsa-Lantta, erityisasiantuntija p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Corinna Tammenmaa, kieliasiainneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 181
- Valtioneuvosto jatkaa kansalliskielistrategian ohjausryhmän toimikautta ajalle 1.1. - 31.3.2022

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Oikeusministeriön määräaikaisen hallitussihteerin virkasuhteen täyttäminen

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Tehtävään määrääminen ja kenraalin virkaan nimittäminen Puolustusvoimissa

Leila Maïche-Plathan, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 438
- Virkavapauden myöntäminen puolustusministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Valtiovarainministeriö

Marja Niiranen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 238
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2021 vp; EV 232/2021 vp)

Matti Sillanmäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 444
- Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Maa- ja metsätalousministeriö

Katri Aho, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 193/2021 vp; EV 218/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausumat

Suvi Ruuska, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2022

Liikenne- ja viestintäministeriö

Saara Reinimäki, yksikön johtaja, liikenneneuvos p. 0295 342 087
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M342

Ronja Kava, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 071
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Pirjo Karttunen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 605
- Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2022 käyttösuunnitelman vahvistaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nico Steiner, hallitusneuvos p. 0295 049 001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2021 vp; EV 219/2021 vp)

Liisa Lundelin-Nuortio, neuvotteleva virkamies p. 0295 048 261
- Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin johtokunnan nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2022 – 31.12.2023

Timo Meling, hallitusneuvos p. 0295 049 084
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 167/2021 vp; EV 212/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

 
Sivun alkuun