Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 8.5.2024

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.5.2024 15.18
Tiedote 225/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300
- Hallituksen vuosikertomus 2023

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. 0295 160 354
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Satonen)

Puolustusministeriö

Hallitusneuvos Minnamaria Nurminen, p. 0295 140 602
- Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Erityisasiantuntija Frans Peltonen, p. 0295 140 021
- Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Australiaan
- Puolustustarvikkeiden kauttakuljetusluvan myöntäminen Etelä-Koreasta Suomen kautta Viroon

Valtiovarainministeriö

Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, p. 0295 530 248
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Erityisasiantuntija Upi Talsi, p. 0295 530 868
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (Venäjältä tai Valko-Venäjältä tuotavien viljojen, öljysiementen ja niistä johdettujen tuotteiden tullien korottaminen)

Maa- ja metsätalousministeriö

Erätalousneuvos Vesa Ruusila, p. 0295 162 051
- Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. 0295 162 248
- Valtioneuvoston asetus kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vanhempi hallitussihteeri Jukka Mirvo, p. 0295 162 468
- Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 15.5.2024– 14.5.2027

Liikenne- ja viestintäministeriö

Erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 0295 342 108
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Erityisasiantuntija Tomi Paavola, p. 0295 342 089
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaiseen digitaali-infrastruktuurikonsortioon kieliteknologian allianssiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Liisa Perttula, p. 0295 163 521
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 0295 163 713
- Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta