Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Erityisrahoitushaku nousevia teknologioita hyödyntäviin hankkeisiin valtionhallinnossa käynnistyy

Valtiovarainministeriö 30.6.2020 10.00

Eduskunta hyväksyi perjantaina 26.6.2020 osana hallituksen neljättä lisätalousarvioesitystä valtionhallinnolle suunnatun eritysrahoitushaun, jonka tarkoitus on avustaa virastoja yksinkertaistamaan ja automatisoimaan prosessejaan.

Ministeriöillä, virastoilla ja laitoksilla on mahdollisuus hakea rahoitusta tuottavuutta edistäviin hankkeisiin, joissa hyödynnetään tekoälyä, ohjelmistorobotiikkaa, data-analytiikkaa ja muita nousevia teknologioita.

Rahoituksella tuetaan virastoja tehostamaan toimintaansa  

Koronavirustilanteen vuoksi asetettujen rajoitusten aiheuttama valtiontalouden alijäämäisyys on lisännyt tarvetta hallinnon tuottavuutta edistäville hankkeille. Erityisrahoituksella tuetaan virastoja jatkokehittämään poikkeusoloissa luotuja toimintamalleja sekä luomaan uusia ratkaisuja tuottavuuden edistämiseksi.

Erityisrahoitusta varten on käytettävissä 5,783 miljoonaa euroa. Rahoitettavan hankkeen maksimirahoitusosuus on 1 miljoonaa euroa ja hankkeen tulee valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä.

Hallitusohjelman talouspolitiikan päämääränä on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talouskasvu, korkea työllisyys ja kestävä julkinen talous. Kestävän julkisen talouden saavuttamiseksi nostetaan julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä parannetaan julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuutta.

Lisätietoja:

Finassineuvos Arja Terho, puh. 358 295 530 235, arja.terho(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Pauliina Pussinen, puh. 02955 30108, pauliina.pussinen(at)vm.fi

Controller Timo Hattinen, p. 02955 30157, timo.hattinen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Valtiovarainministeriö
Palaa sivun alkuun