Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen:
Koronakriisiin hoito on tehokkainta talouspolitiikkaa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2020 18.21
Kolumni
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen.

Hallituksen tehtävänä on vuoden 2021 talousarvioesityksellä varmistaa, että koronan väliaikaiset vaikutukset eivät muodostu pysyviksi. Ensi vuoden talousarvioesitys turvaa resurssit koronaviruksen hallintaan. Samalla se rakentaa ihmisille, yrityksille ja kunnille siltaa kriisin yli.

Valtiovarainministeriö julkisti maanantaina tuoreen arvionsa siitä, miten koronaviruksen aiheuttama epävarmuus runtelee niin Suomen, Euroopan kuin maailmankin taloutta. Arvion mukaan bruttokansantuote alenee tänä vuonna 4,5 prosenttia. Se on onneksi vähemmän kuin keväällä ennakoimme.

Hallituksen toimet ja kansalaisten vastuuntuntoisuus on lieventänyt koronan iskuja.  Epidemian leviämistilastot kertovat myös siitä, että kaikki eivät ole varovaisia, ja se luo syvän varjon syksyn taloudelle.

Lopulta globaali pandemia ja sen aiheuttama epävarmuus tulevat kuitenkin väistymään. Tarkkaa ajankohtaa sille emme tiedä. On kuitenkin selvää, että epidemian väistyminen kiihdyttää merkittävästi maailmantalouden kasvua. 

Hallitus rakentaa budjetillaan siltaa kriisin yli 

Suomen reitti maailmantalouden kasvuun käy Euroopan kautta. Euroopan nopea elpyminen on meille siis erityisen tärkeää. Osa hallituksen sillanrakennustyötä on EU:n elpymisväline, jonka tarkoituksena on saada EU-maiden talouskasvu vauhtiin koronakriisin jälkeen. Hallitus antaa marraskuun lopulla eduskunnalle selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelmasta. Selonteko kertoo, miten käytämme mahdollisimman vaikuttavasti EU:n elpymisvälineen tarjoamat investointien ja uudistusten mahdollisuudet. 

Maailmantalouden isoja vetureita ovat ilmastomuutokseen vastaaminen ja digitalisaatio. Vihreän siirtymän sekä digitalisaation edistäminen muodostavat yhdessä noin puolet EU-elpymisvälineen mukaisista investoinneista. Ilman elpymisvälinettä emme pystyisi tarvittavaa loikkaa uuteen aikaan tekemään. 

Hallituksen toimenpiteet tukevat yritysten kilpailukykyä 

Suomen kansantalouden menestyksen ratkaisee pitkälti se, miten Suomessa toimivat yritykset ja niiden verkostot saavat kiinni epidemian jälkeen viriävästä kansainvälisestä kysynnästä.

Suomessa toimivien yritysten pitää olla kilpailukyisiä kansainvälisillä markkinoilla. Hallitus linjasi budjetissa useista toimenpiteistä, joilla kilpailukykyä tuetaan. Teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n minimitasolle, energiaintensiivisille yrityksille luodaan uusi sähköistämistuki ja väylämaksujen puolittamista jatketaan. Näillä on merkitystä ja ne vastaavat elinkeinoelämän toiveisiin. 

Hallitus voi luoda menestykselle edellytyksiä. Menestys uudessa kilpailutilanteessa ratkaistaan kuitenkin yrityksissä ja niiden kyvyssä vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Suomessa toimivat yritykset ja työntekijät ovat tässä kisassa samassa joukkueessa. Työntekijöiden ja työnantajien yhteiset edut tunnistaen on uudistettava työmarkkinoiden toimintaa. Hallitus ja eduskunta reagoivat koko ajan kriisiin ajassa. Meillä on syytä odottaa, että työmarkkinoilla kyetään tarvittaessa samaan. 

Julkisen talouden vakauttaminen ei ole ylivoimainen tehtävä 

Hallitusohjelma osoitti vielä reilu vuosi sitten polun julkisen talouden tasapainoon vuonna 2023. Koronakriisi sysäsi meidät pois tasapainoon johtavalta polulta. Siitä huolimatta julkisen talouden vakauttaminen ei ole ylivoimainen tehtävä eikä se saa sellaiseksi muodostua.

Hallitus määritteli julkisen talouden kestävyystiekartassa keskeiset toimenpidekokonaisuudet julkisen velan vakauttamiseksi suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä edellyttää julkisen talouden vahvistamista valtionvarainministeriön arvion mukaan noin viidellä miljardilla eurolla. Toimenpiteitä ovat työllisyystoimet, kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen, julkisen talouden tuottavuus ja kustannusvaikuttavuus sekä sote-uudistus. Kestävyystiekartta viimeistellään kehysriihessä ensi keväänä. 

Suomi on selviytyjä. Meillä on kansakuntana erinomaiset eväät vahvistaa markkinoiden luottamusta Suomen kykyyn selvitä tästäkin kriisistä. Nämä eväät ovat tehokas koronaviruksen hallinta, sillanrakennus uuteen aikaan oman budjettimme ja EU:n elpymisvälineen avulla sekä uskottava julkisen talouden kestävyystiekartta.  

Matti Vanhanen
Valtiovarainministeri 
@VanhanenMatti

 
Sivun alkuun