Julkaisu: Saikku, Peppi (2010). Perusterveydenhuolto ja työttömien palvelut. Työttömien terveystarkastukset ja -palvelut kunnissa 2009. THL Avauksia 12/2010. Helsinki 2010.

Toimittajakappaleet osoitteesta: eija.oinio(at)thl.fi.
Muut tilaukset: [email protected] tai www.thl.fi/kirjakauppa.

Lisätietoja

tutkija Peppi Saikku, THL, [email protected], puh. 020 610 7684,
projektipäällikkö Leini Sinervo, THL, [email protected], puh. 020 610 7608
ylitarkastaja Ritva Partinen, STM, [email protected], puh. 09 160 73770

 

" /> Julkaisu: Saikku, Peppi (2010). Perusterveydenhuolto ja työttömien palvelut. Työttömien terveystarkastukset ja -palvelut kunnissa 2009. THL Avauksia 12/2010. Helsinki 2010.

Toimittajakappaleet osoitteesta: eija.oinio(at)thl.fi.
Muut tilaukset: [email protected] tai www.thl.fi/kirjakauppa.

Lisätietoja

tutkija Peppi Saikku, THL, [email protected], puh. 020 610 7684,
projektipäällikkö Leini Sinervo, THL, [email protected], puh. 020 610 7608
ylitarkastaja Ritva Partinen, STM, [email protected], puh. 09 160 73770

 

" />
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi
FI

Julkaisu: Työttömien terveystarkastukset - parempaa tilannekuvaa, kohdennettuja palveluja

1.6.2010 7.39
Uutinen N5-55008

Työttömien terveystarkastuksien toteuttamiseen tarvitaan jatkuvuutta sekä tiiviimpää perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyötä. Tämä ilmenee tuoreesta julkaisusta Perusterveydenhuolto ja työttömien palvelut - Työttömien terveystarkastukset ja -palvelut kunnissa 2009.

Työttömien terveyspalvelua on viime vuosina kehitetty suunnitelmallisesti. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon on suunnattu pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksiin valtionosuutta kaksi miljoonaa euroa. Valtionosuusrahoituksen lisäksi kunnille on kohdennettu hankerahoitusta pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämiseen kokeilupaikkakunnilla.

Työttömien terveydenhuoltoa selvitettiin kuntakyselyillä huhtikuussa 2008 ja marraskuussa 2009. Kyselyt toteutettiin osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n koordinoiman Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuushankeen (PTT -hanke) arviointitutkimusta.

Jatkuvuutta ja tiiviimpää kytkemistä lakiin

Kunnissa on kyselyn mukaan tarpeita parantaa työttömien terveystarkastusten jatkuvuutta ja sitoa terveystarkastukset selkeämmin lainsäädäntöön. Kunnissa arvioidaan, että keskeisiä toimenpiteitä työttömien terveyden, hyvinvoinnin ja työllistymisedellytysten parantamiseksi ovat työttömien terveystarkastusten ja -palvelujen lisäksi kuntouttavan työtoiminnan lisääminen ja kehittäminen sekä välityömarkkinoiden kehittäminen.

Tällä hetkellä työttömien terveyspalvelua on kehitetty erityisesti suuremmissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Lainsäädännöllinen ja rahoituksellinen tuki toiminnalle edistäisi toiminnan kehittämistä myös pienemmissä kunnissa ja kansalaisten tasavertaisuutta palvelujen saamisessa.

Kunnat, jotka ovat toteuttaneet työttömille terveystarkastuksia, ovat arvioineet toiminnan vaikuttaneen erityisesti asiakkaiden saamiin parempiin tilannekartoituksiin ja sitä kautta oikean palvelun piiriin ohjautumiseen. Vaikutuksena nähdään myös perusterveydenhuollon yhteistyön paraneminen sosiaalitoimen ja TE-hallinnon kanssa.

Julkaisu: Saikku, Peppi (2010). Perusterveydenhuolto ja työttömien palvelut. Työttömien terveystarkastukset ja -palvelut kunnissa 2009. THL Avauksia 12/2010. Helsinki 2010.

Toimittajakappaleet osoitteesta: eija.oinio(at)thl.fi.
Muut tilaukset: [email protected] tai www.thl.fi/kirjakauppa.

Lisätietoja

tutkija Peppi Saikku, THL, [email protected], puh. 020 610 7684,
projektipäällikkö Leini Sinervo, THL, [email protected], puh. 020 610 7608
ylitarkastaja Ritva Partinen, STM, [email protected], puh. 09 160 73770

 

Palaa sivun alkuun