Hyppää sisältöön

Hallitus esittää muutoksia työttömyyskassalakiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2024 14.01
Tiedote

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyyskassalakia, jotta työttömyyskassat voisiat jatkossa tarjota jäsenilleen tukea työllistymisessä.

Työttömyyskassalaissa työttömyyskassojen tehtäväksi on määritelty työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen jäsenilleen. Lisäksi työttömyyskassa toimeenpanee myös muualla lainsäädännössä sille toimeenpantavaksi määrättyjä etuuksia. Työttömyyskassa ei nykyisen lainsäädännön mukaan voi tarjota työvoimapalveluja. 

Muutoksilla työttömyyskassoille annettaisiin mahdollisuus tarjota jäsenilleen työllisyyttä tukevia palveluita. Työttömyyskassa voisi tarjota esimerkiksi työnvälitystä, tietoa-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, asiantuntija-arviointeja sekä valmennuksia jäsentensä työllisyyden tukemiseksi. 

Työttömyyskassan tarjoamat palvelut olisivat yksityistä työvoimapalvelua, joilla ei korvata julkisia työvoima- ja yrityspalveluita. Palvelujen tarjoaminen ja palveluihin osallistuminen perustuisi vapaaehtoisuuteen. Palvelut rahoitettaisiin kassan omista varoista.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2024. 

Lisätietoja 

erityisasiantuntija Joni Rehunen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 435, [email protected] 

työministerin erityisavustaja Veera Svahn, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 321, [email protected]