Hyppää sisältöön

Hallitus valmistelee yhdistelmävakuutusmallin vastaamaan työelämän muutokseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.3.2024 16.54
Tiedote

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen kutsui keskiviikkona 20.3. koolle pyöreän pöydän tilaisuuden keskustelemaan sosiaaliturvan yhdistelmävakuutusmallista ja sen valmistelun lähtökohdista. Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala osallistui keskusteluun luovien alojen näkökulmasta.

Keskustelun tavoitteena oli kartoittaa yhteistä tilannekuvaa yhdistelmävakuutuksen tarpeista, ratkaistavista kysymyksistä ja valmistelussa huomioitavista seikoista.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksen malli valmistellaan puoliväliriiheen mennessä. Hanke on nyt käynnistämässä hallitusohjelman mukaisessa aikataulussa. Mallin tarkoituksen on parantaa sellaisten henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus käsitellä myös kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden työttömyysturvaan liittyviä ongelmia.

”Työelämä on muuttunut nopeasti ja yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistäminen eri elämänvaiheissa ja rinnakkain yleistyvät. Hallituksen tavoitteena onkin yhdistelmävakuutuksen kautta parantaa ja selkeyttää niiden henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka toimivat samaan aikaan sekä yrittäjinä että palkansaajina. Hallituksella on myös vahva tahtotila ratkoa kulttuuri- ja luovien alojen sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviä ongelmia. Yhdistelmävakuutusmalli on yksi konkreettinen ja tärkeä askel tässä työssä. Kiitän valmisteluun saadusta evästyksestä, näkemysten ja erilaisten ratkaisuajatusten jakamisesta, ministeri Grahn-Laasonen sanoo.

Pyöreän pöydän keskusteluun osallistuneet tahot edustivat muun muassa kulttuuri- ja luovia aloja edustavia järjestöjä, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, yrittäjiä sekä yhdistelmävakuutuksen kannalta keskeisiä ministeriöitä.

”Erityisesti kulttuurisektorilla taiteellista työtä tehdään välillä freelancerina tai itsensä työllistäjänä, välillä palkkatyössä ja yrittäjänä. On erittäin tärkeää, että kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden toimeentuloon liittyviin haasteisiin etsitään ratkaisuja. Oli antoisaa kuulla erilaisia näkemyksiä siitä, miten yhdistelmävakuutuksen valmistelua tulisi edistää ja millaisia näkökohtia tulisi erityisesti ottaa jatkovalmistelussa huomioon,” sanoo ministeri Multala.

Yhdistelmävakuutusta selvitetty aiemminkin

Yhdistelmävakuutusmallia selvitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Tällöin selvityshenkilöiden ehdotukset kattoivat toimeentuloturvan ulottuvuuden sekä yritystoiminnan työvoimapoliittisten edellytysten arvioinnin.

Yhdistelmävakuutusta selvitettiin uudelleen vuonna 2018. Selvityshenkilöiden tekemää ehdotusta työttömyysturvan yhdistelmävakuutukseksi jatkovalmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Suomen Yrittäjien kanssa muistioksi, josta kerättiin lausuntopalautetta. Lausuntopalautteen perusteella tuolloin ongelmaksi osoittautui esimerkiksi palkkatyön ja yritystoiminnan yhdistävän työttömyysturvan rahoitus sen yrittäjätulon osalta.

Ensimmäisenä askeleena yhteinen tilannekuva

Mallin tavoitteiden määrittelyn ja valmistelun kannalta on tärkeää rakentaa 
yhteinen tilannekuva siitä, mitä työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksella tarkoitetaan ja mihin ongelmiin lakisääteisellä sosiaalivakuutuksella voidaan löytää ratkaisuja. Pyöreän pöydän keskustelun tavoitteena oli kerätä eri toimijoiden näkemyksiä siitä, mitä hallitusohjelman kirjauksen toteutuksessa ja yhdistelmävakuutuksen valmistelussa tulisi ottaa huomioon.

Ministeri Grahn-Laasosen mukaan yhdistelmävakuutusta koskevan mallin valmistelun seuraavassa vaiheessa tulee keskittyä erityisesti yhdistelmävakuutuksen taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden edellyttämiin ratkaisuihin. 

Lisätietoja

Sosiaaliturvaministerin erityisavustaja Teresa Salminen, p. 0295 163 109, [email protected]
Hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p. 0295 163 288, [email protected]