Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnittelusta uusi asetus

7.4.2011 6.03
Uutinen N5-57610

Toukokuun alussa voimaan tulevan terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi keskiviikkona 6. huhtikuuta asetuksen, jolla tarkennetaan suunnitelman sisältöä ja toimeenpanoa.

Asetus koskee kaikkea kunnan järjestämää terveydenhuoltoa riippumatta palvelun tuottajasta. Tavoitteena on yhtenäistää suunnitelmien laatimista eri terveydenhuollon yksiköissä. Vastuu suunnitelman tekemisestä ja laadukkaan ja turvallisen toiminnan edellytyksistä on jokaisen toimintayksikön johdolla.

Suunnitelmassa on määriteltävä menettelyt ja vastuut laatu- ja potilasturvallisuustiedon keräämisessä ja hallinnassa. Laatua ja potilasturvallisuutta seurataan suunnitelman mukaisesti, ja tarvittaessa korjataan toimintaa. Lisäksi suunnitelmassa sovitaan, miten potilaat ja heidän läheisensä saavat tiedon suunnitelmasta ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa laadunhallintaan ja potilasturvallisuuteen.

Lisäksi suunnitelmassa on käsiteltävä henkilöstön perehdyttämistä ja koulutusta laatu- ja potilasturvallisuusasioissa. Henkilöstön olisi hyvä osallistua suunnitelman laatimiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Asetus tulee voimaan 1.5.2011.

Lisätietoa

hallitusneuvos Anne Koskela, p. 09 160 74340, et[email protected]

Palaa sivun alkuun