Hyppää sisältöön

STM pyytää lausuntoja lasten ja nuorten terapiatakuusta 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2024 14.12
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta. Esitetyn lainsäädännön tavoite on, että lapset ja nuoret saisivat mielenterveyden häiriöihin ja niiden ehkäisyyn apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Jätä lausunto viimeistään 9.6.2024.

”Terapiatakuulla pyritään varmistamaan, että lapset ja nuoret saavat apua mielenterveyden ongelmiin varhaisessa vaiheessa, sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluissa. Näin voidaan estää ongelmien monimutkaistumista ja tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä oikea-aikaisilla ja vaikuttavilla interventiolla”, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso

Lasten ja nuorten terapiatakuun piiriin kuuluvaa hoitoa ja tukea tarjottaisiin sekä sosiaali- että terveydenhuollossa ja se koskisi lapsia ja alle 23-vuotiaita nuoria. Takuun piiriin kuuluisi perusterveydenhuollon lyhytpsykoterapioita ja varsinaista psykoterapiaa lyhempiä psykososiaalisia menetelmiä, jotka on tarkoitettu lievempien oireiden hoitoon ja häiriöitä ehkäisevään tukeen. 

Takuun piiriin kuuluva hoito tai tuki olisi aloitettava kuukauden kuluessa siitä, kun tarve on todettu. Lapsi, nuori tai perhe voisi hakeutua hoidon tai tuen piiriin esimerkiksi opiskeluhuoltopalveluiden, oman terveysaseman tai lapsiperheiden sosiaalipalveluiden kautta. Apu olisi maksutonta. 

Terapiatakuulla vahvistettaisiin lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden ehkäisyn ja hoidon saatavuutta perusterveydenhuollossa ja mielenterveyden tuen saatavuutta sosiaalihuollon perustason palveluissa. Terapiatakuun toimeenpanoon osoitettaisiin lisärahoitusta 35 miljoonaa euroa vuodessa. Lait tulisivat voimaan 1.5.2025. 

Esityksellä toimeenpantaisiin Petteri Orpon hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan ”turvataan lainsäädännöllä lasten ja nuorten yhdenvertainen pääsy perustasolla lyhytpsykoterapiaan tai muihin vaikuttaviin psykososiaalisiin hoitoihin (hallituksen mallin mukainen lasten ja nuorten terapiatakuu)”. Terapiatakuu on osa kansallista palvelureformia.

Hallituksen esitysluonnoksen valmisteluvaiheessa on kuultu muun muassa hyvinvointialueita ja järjestöjä sekä toteutettu lapsille ja nuorille kysely mielenterveyspalveluiden kehittämistarpeista sekä kaikille avoin otakantaa.fi-kysely. 

Lausuntoaika päättyy 9.6.2024. Ruotsinkielinen lausuntoaika päättyy 18.6.2024. 

Lisätietoja:

Johtaja Elina Palola, p. 0295 163 595, [email protected]
 

Tiedotetta päivitetty ruotsinkielisen lausuntoajan osalta 8.5.2024.

Orpon hallitusohjelma Toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta