Hyppää sisältöön

STM pyytää lausuntoja mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen luonnoksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 15.43
Tiedote

STM pyytää lausuntoja luonnoksesta mielenterveyden edistämisen periaatepäätökseksi 2024–2027. Valtioneuvoston periaatepäätöksen painopiste on väestön mielenterveyden edistämisen toimenpiteissä, joiden toteutus edellyttää eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä. Lausuntojen määräaika on 2.9.2024.

” Mielenterveys on terveyden ja hyvinvoinnin kulmakivi. Kaikki hyötyvät siitä, että väestön mielenterveyttä edistetään, mielenterveyden tukea on ennaltaehkäisevästi saatavilla sekä torjutaan syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Mielenterveyden edistämiseksi tarvitaan jokaisen hallinnonalan päätöksiä, toimia ja yhteistyötä,” toteaa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.

Mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksellä on tarkoitus vahvistaa muun muassa eri alojen ammattilaisten, organisaatioiden ja päättäjien yhteisiä toimenpiteitä väestön mielenterveyden edistämiseksi, vähentää mielenterveyteen liittyvää stigmaa ja syrjintää sekä vahvistaa arjen turvallisuutta ja perheiden voimavaroja. Itsemurhien ehkäisyyn ja sitä koskevan tiedon lisäämiseen panostetaan kansallisin toimenpitein. 

Periaatepäätös on osa kansallista mielenterveysstrategian ja sen sisältämän itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa. Periaatepäätös on myös osa Petteri Orpon hallitusohjelman toimeenpanoa. Kyseessä on ensimmäinen mielenterveyden edistämisen periaatepäätös.

Mielenterveyden edistäminen on kaikkien hallinnonalojen yhteinen tehtävä

Mielenterveyden edistämisen periaatepäätöksen luonnoksessa kuvataan eri ministeriöiden vastuulla olevia mielenterveyden edistämisen ml. itsemurhien ehkäisyn poikkihallinnollisia toimenpiteitä vuosille 2024–2027. Toimeenpanosta laaditaan myöhemmin erillinen toimeenpanosuunnitelma, joka tullaan tekemään yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Mielenterveysstrategian ja periaatepäätöksen toimeenpanosta vastaa ministeriöiden välinen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden sektorien toimenpiteiden yhteensovittaminen sekä mielenterveysstrategian tavoitteiden ja näkökulmien vieminen eri hallinnonalojen valmisteluun ja päätöksentekoon. Työryhmä on päivittänyt laajassa sidosryhmäyhteistyössä mielenterveyden edistämisen eri hallinnonalojen toimet vastaamaan Orpon hallitusohjelman tavoitteita. 

Mielenterveyden edistäminen tarkoittaa erilaisia ihmisen voimavaroja vahvistavia toimintoja ja toimenpiteitä, jotka auttavat toimimaan arjessa ja sen muutoksissa sekä kriiseissä. Merkittävin osa mielenterveyden edistämisestä tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella. Esimerkiksi asukas- ja järjestötoiminnalla sekä kunnilla on merkittävä rooli mielenterveyttä edistävässä työssä. 

Mielenterveyden edistämisen periaatepäätös on tarkoitus viedä valtioneuvoston hyväksyttäväksi vuoden 2024 lopulla. Lausunnot pyydetään toimittamaan 2.9.2024 mennessä.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Soile Ridanpää, p. 0295 163506 (ei tavoitettavissa 5.7.-7.8.)
[email protected]
Lääkintöneuvos Helena Vorma, p. 0295 163388 (ei tavoitettavissa 8.7.-11.8.)
[email protected]