Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö
Alennettuihin arvonlisäverokantoihin muutoksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 16.07
Tiedote

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt lausuntokierroksen, joka koskee arvonlisäverolain muutoksia. Tavoitteena on parantaa julkisen talouden kestävyyttä.

Lausuntokierroksella olevan hallituksen esityksen mukaan 10 prosentin alennetun verokannan soveltamisalaan nykyisin kuuluvat hyödykkeet siirrettäisiin 14 prosentin alennetun verokannan soveltamisalaan. Muutos ei koskisi sanoma- ja aikakauslehtiä. 

Muutos koskisi henkilöliikennettä, majoitustoimintaa, vierassatamatoimintaa ja lääkkeitä. Muutos koskisi muun muassa myös kulttuuri- ja urheilutoimintaa kuten kirjoja, urheilu- ja liikuntapalveluja, pääsyä kulttuuritapahtumiin ja -tiloihin sekä urheilutapahtumiin, urheilutilojen käyttöä, esiintyvän taiteilijan, urheilijan tai muun julkisen esiintyjän esityksiä, maahantuotuja ja tekijän tai satunnaisen myyjän myymiä taide-esineitä sekä tekijänoikeudenhaltijoita edustavan järjestön saamia tekijänoikeuteen liittyviä korvauksia. 

Lisäksi kuukautissuojat, inkontinenssisuojat ja lasten vaipat siirrettäisiin yleisen verokannan soveltamisalasta alennetun 14 prosentin verokannan soveltamisalaan. 

Esitetyn alennetun arvonlisäverokannan korotuksen arvioidaan lisäävän valtion arvonlisäverotuottoja vuositasolla noin 330 miljoonaa euroa. Muutos myös lisää valtion ja muiden vastaavien julkisyhteisöjen arvonlisämenoja. Lisäksi arvonlisäveron korotus vähentää kotitalouksien ostovoimaa ja kysyntää. Kun valtion menojen kasvu ja kysyntävaikutukset huomioidaan, valtion tulojen arvioidaan vuositasolla lisääntyvän noin 245 miljoonaa euroa. Hygieniatuotteiden siirtyminen alennettuun 14 prosentin arvonlisäverokantaan vähentäisi puolestaan valtion verotuottoja vuositasolla arviolta noin 12 miljoonaa euroa. Arviot on tehty vuoden 2025 tasossa.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2025.

Lausuntokierros jatkuu 19. elokuuta asti 

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle tiistaina 2. heinäkuuta. Lausuntoaika päättyy maanantaina 19. elokuuta. Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi on julkaistu valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, puh.  02955 30 238, marja.niiranen(at)gov.fi

Korjattu 4. heinäkuuta 2024 klo 18.35: Poistettu Yleisradio Oy:hyn viittaava virke.

Korjattu 5. heinäkuuta 2024 klo 15.40: Luonnos hallituksen esitykseksi on laitettu uudelleen lausunnolle 5. heinäkuuta 2024. Siitä on poistettu Yleisradio Oy:tä ja Ålands Radio och Tv Ab:ta koskevat osiot, koska Ylen rahoitusta koskevan parlamentaarisen työryhmän työ on kesken.