Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

STM ja TEM tiedottavat
Sosiaaliset oikeudet, oikeudenmukainen työelämä ja työsuojelu ministerien keskusteluaiheina Luxemburgissa

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2021 15.05
Tiedote 305

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiainneuvosto (TSTK-neuvosto) kokoontuu perjantaina 15.10. Luxemburgissa. Suomea neuvoston kokouksessa edustavat työministeri Tuula Haatainen ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Ministerit keskustelevat neuvostossa EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin tehokkaasta toimeenpanosta osana eurooppalaista ohjausjaksoa sekä yksittäisissä jäsenvaltioissa että koko unionissa. Sosiaalisten oikeuksien pilarin tavoitteena on edistää oikeudenmukaisempia ja toimivampia työmarkkinoita ja hyvinvointijärjestelmiä unionissa. Kokouksen agendalla on myös EU-tason tavoitteet työllisyyteen, köyhyyden torjuntaan ja aikuiskoulutukseen liittyen. Suomi korostaa sosiaalisten oikeuksien pilarin tehokkaan toimeenpanon olevan tärkeä keino matkalla kohti oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja osallistavampaa EU:ta.

Koko unionin tavoitteena on, että 20–64 -vuotiaiden työllisyystavoite olisi 78 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tähän liittyen TSTK-neuvosto hyväksyy jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat, joissa linjataan keinoja työllisyyden edistämiseksi.

”Toipuminen koronapandemiasta, sopeutuminen väestön ikääntymiseen ja digivihreä siirtymä eivät onnistu ilman vahvaa sosiaalista ulottuvuutta. Panostukset työllisyyteen, osaamiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen ovat EU:lle tärkeitä painopisteitä”, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Työsuojelun ja -terveyden edistäminen Suomelle tärkeää

Neuvostossa käydään periaatekeskustelu työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä. Suomi tukee EU:n lisätoimia työsuojelun ja työterveyden edistämiseksi.

”Työsuojelua, -terveyttä ja -turvallisuutta on jatkuvasti kehitettävä. Tarvitsemme vahvaa lainsäädäntöä ja sen valvontaa. Erityistä huomiota tulee kohdistaa työelämän mielenterveyden edistämiseen. Suomi kannattaakin EU:n mielenterveysstrategian laatimista”, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen sanoo.

Neuvostossa keskustellaan myös Ikääntymisen vihreän kirjan seurannasta erityisesti sosiaalisen suojelun järjestelmien kannalta EU:ssa, jossa väestö ikääntyy. Kestävä hopeatalous edellyttää aktiivista ja tervettä ikääntymistä, jotta ihmiset pysyvät työelämässä mahdollisimman pitkään. Suomen hallitus on sitoutunut pyrkimään kohti ikäystävällisempää yhteiskuntaa, jossa tunnustetaan ikääntymisen sosiaaliset vaikutukset ja varautumaan niihin.  

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Piritta Jokelainen, TEM, p. 0295 047 353
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 029 506 4131
sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, STM, p. 02951 63410
asiantuntija Juuli Hakulinen, STM, p. 0295 163 651
 

 
Sivun alkuun