Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Sote-uudistuksen valmistelu on käynnissä – kohti ihmislähtöisiä peruspalveluja ja uutta hallintorakennetta

12.11.2019 10.34
Tiedote

Sote-uudistusta ja sen lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan ministeriöiden yhteistyönä. Valmistelussa kuullaan eri sidosryhmiä ja käydään vuoropuhelua alueiden toimijoiden kanssa. Valmistelua ohjaa sote-ministerityöryhmä.

Palvelut sovitetaan yhteen

Antti Rinteen hallituksen sote-uudistuksessa tavoitteena on parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja yhteensovitusta. Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä on tarkoitus siirtää kunnilta uusille itsehallintoalueille eli maakunnille.

Sote-uudistuksessa palvelujen yhteensovittamista voidaan parantaa sekä hallintorakenteen että asiakkaan palvelujen tasolla. Hallintorakenteen integraatiossa vastuu sekä erityis- että perustason sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyisi maakunnille.

Palvelujen sisältöjä kehitetään ja sovitetaan yhteen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Ohjelman valtionavustushaku aukeaa joulukuussa.

”Sote-valmistelu etenee kansallisella tasolla ripeään tahtiin. Pian peruspalveluihin päästään panostamaan ympäri Suomea, kun jaamme ensimmäiset valtionavustukset. Hihat kannattaa jo kääriä alueilla,” sote-ministerityöryhmän puheenjohtaja, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru painottaa.

Valviran ja avien nykyinen rooli lähtökohtana valvonnan valmistelussa

Sote-ministerityöryhmä on linjannut sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan roolia uudessa sote-rakenteessa. Ministeriryhmä päätti, että valmistelun lähtökohtana on tässä vaiheessa nykyisten viranomaisten toimivalta. Tämä tarkoittaa, että Valvira ja aluehallintovirastot vastaisivat edelleen sote-valvonnasta.

Valvonnan säännökset kirjataan ensivaiheessa sote-järjestämislakiin. Lakiin kirjataan myös, että maakunnalla on velvollisuus valvoa omaa toimintaansa sekä muita palveluntuottajia, joilta se hankkii palveluja. Mahdolliset valtionhallinnon uudelleenjärjestelyt selvitetään erikseen parlamentaarisessa valmistelussa.

Ympäristöterveydenhuollon rooli selvitetään

Ympäristöterveydenhuollon asema sote-uudistuksessa selvitetään 15.12.2019 mennessä. Ympäristöterveydenhuolto voitaisiin järjestää joko nykyiseen tapaan kuntien välisenä yhteistyönä tai siirtää maakuntien vastuulle. STM:n selvityksen tavoitteena on arvioida vaihtoehtojen vaikutuksia ja toteutusmahdollisuuksia.

Erillisselvitykset valmistuvat vuoden loppuun mennessä

Uudenmaan sote-erillisratkaisu ja kuntien rooli palvelutuotannossa selvitetään erikseen vuoden 2019 loppuun mennessä. Kuntien palvelutuotantoa koskeva selvitysluonnos on parhaillaan kommentoitavana. Kommentointiaikaa on 29.11.2019 asti.

Lue lisää

Lisätietoja:

ministeri Kiurun erityisavustaja Laura Lindeberg, p. 040 826 8292, [email protected]
kansliapäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295 163 338, [email protected]
pääsihteeri Päivi Salo, p. 0295 163 113, [email protected]

Palaa sivun alkuun